Kalbaryo ng anakpawis, inilunsad bilang porma ng protestang bayan sa Semana Santa

Nagtipon-tipon ang mga kabataan, magsasaka, manggagawa, maralitang taga-lungsod, at taong simbahan noong semana santa upang isagawa ang taunang malikhaing protesta sa pamamagitan ng Kalbaryo ng Mamamayan na nagpapakita ng kahirapan, kagutuman, at kawalang-hustisya sa ilalim ng rehimeng US-Marcos II.

Sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan-Timog Katagalugan, isinagawa ang Kalbaryo noong Marso 25 sa porma ng malikhaing dula tulad ng nakagawiang tradisyon taun-taon na kolektibong binuo ng mga manggagawang pangkultura mula sa iba’t ibang sektor. Pinatampok sa Kalbaryo ang pagkundena ng mamamayan sa iniraratsadang Charter Change, kabagalan at kapabayaan ng pamahalaan sa pagtugon sa El Niño, kawalan ng tunay na reporma sa lupa at ang di nakabubuhay na sahod.

Katulad ng pagpapahirap kay Hesukristo na inilalahad sa Stations of the Cross, tumungo ang delegasyon sa Department of Labor and Employment (DOLE), Commission on Higher Education (CHED), Department of Environment and Natural Resources (DENR), Department of Agriculture (DA), at Department of Agrarian Reform (DAR) upang irehistro ang kanilang mga hinaing at singilin ang rehimeng US-Marcos II.

Ayon kay Kyle Salgado, tagapagsalita ng BAYAN-TK, “Ang imahen at talambuhay ni Hesukristo ay katulad ng imahen at talambuhay ng karaniwang mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan. Ang pasaning krus ng mamamayan ay dulot ng imperyalismong United States at ang pagpapakapapet ng rehimeng US-Marcos II. Kailangang sama-samang magsikap na lumaban para sa ating karapatan upang wakasan ang kalbaryo na ito at malinawagan tayo na ang inaasam na langit ng sambayanan ay dito rin natin makakamit sa lupa.”

Sa Cavite, inilunsad ng mga taga-Tartaria ang Kalbaryo ng Mamamayan noong Marso 28. Nagprusisyon ang mga kabataan at magsasaka sa kahabaan ng Sta. Rosa-Tagaytay Road kung saan mayroong 14 na istasyon na nagsasabuhay ng kahirapan ng Caviteño. Ipinakita ang kanilang kahirapan sa kawalan ng tunay na reporma sa lupa; banta ng demolisyon at pagpapalayas ng mga panginoong maylupa at burgesya komprador sa kanila at pagpapalit-gamit ng mga lupaing agrikultural tungong mga subdibisyon, komersyo, eko-turismo, at iba pa; kawalan ng suporta ng gubyerno sa sektor ng agrikultura; at ang malawakang red-tagging at paniniktik sa mga lider-organisador at aktibista.###

Kalbaryo ng anakpawis, inilunsad bilang porma ng protestang bayan sa Semana Santa