Articles tagged with Stop Operation Kagaar!

Indian paramilitary kills 4 Adivasis
July 15, 2024

The Indian state’s military and paramilitary forces carried out a new series of killings against the Adivasis on July 3 in the Ghamandi forest, Narayanpur district in Chhattisgarh. These were condemned by the Forum Against Corporatization and Militarization (FACAM). Reports reached FACAM said that paramilitary forces suddenly invaded fired indiscriminately on the area and in […]

4 na Adivasi, pinatay ng paramilitar ng India
July 15, 2024

Panibagong serye ng pagpatay ang isinagawa ng mga militar at paramilitar ng estado ng India laban sa mga Adivasi noong Hulyo 3 sa kagubatan ng Ghamandi, distrito ng Narayanpur sa Chhattisgarh. Kinundena ito ng Forum Against Corporatization and Militarization (FACAM). Ayon sa mga ulat na umabot sa FACAM, biglang lumusob sa lugar ang mga pwersang […]

Mensahe ng pakikiisa at suporta sa rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayang Indian sa pagbigo sa “Operasyong Kagaar”
June 23, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Lubos na nakikiisa at sumusuporta ang Partido Komunista ng Pilipinas-Timog Katagalugan (PKP-TK) sa rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan sa India laban sa pang-aapi, pagsasamantala at panunupil sa kanilang lehitimong pakikibaka ng pasista-teroristang gubyernong Modi. Magkahalintulad ang nararanasan ng mga mamamayan sa India at mamamayan ng Pilipinas. Nararapat ang malawak at matatag na pakikipagkaisa sa kanila sa […]

Wakasan ang Brutal na Operation Kagaar laban sa Mamamayang Indian! Isulong ang Digmang Bayan sa Pilipinas at India!
June 17, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Sa mga nakalipas na buwan, pinaigting ng pasistang rehimeng Modi ang kanilang gerang panunupil at kampanyang kontra-insurhensya laban sa isinusulong na armadong pakikibaka sa India na pinamumunuan ng Communist Party of India (Maoist). Mula Enero, ipinatupad ng reaksyunaryong estado ng India ang kampanyang Operation Kagaar na kabahagi sa mas masaklaw na kampanyang Operation SAMADHAN-Prahar na […]

Solidarity month with the Indian people's resistance to Operation Kagaar
June 17, 2024 | Communist Party of the Philippines |

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines declares June 20 to July 20 as Month of Solidarity with the Indian people, especially the Adivasi (indigenous) masses in their fight against the fascist Operation Kagaar and the terrorism of the Modi regime supported and instigated by the monopoly capitalist companies and imperialist powers. […]

Buwan ng Pakikiisa sa mamamayan ng India sa paglaban sa Operation Kagaar
June 17, 2024 | Communist Party of the Philippines |

Idinedeklara ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ang Buwan ng Pakikiisa (Hunyo 20 hanggang Hulyo 20) sa mamamayang Indian, laluna sa masang Adivasi (katutubo) sa paglaban sa pasistang Operation Kagaar at sa terorismo ng rehimeng Modi na sinusuportahan at sinusulsulan ng mga monopolyo kapitalistang kumpanya at imperyalistang kapangyarihan. Tinatawagan ng Komite Sentral ang […]