Armadong pananalakay ng US sa Venezuela, bigo

,

Bigo ang direktang armadong interbensyon ng gubyernong US sa Venezuela nang sugpuin ng armadong lakas nito at ng mamamayan ang huling tangkang pananalakay ng mga armadong mersenaryo.

Sa isang brodkast sa telebisyon noong Mayo 5, ipinakilala ni Venezuela Pres. Nicolas Maduro ang dalawang nahuling Amerikano na sina Luke Denman at Airan Berry, pawang dating mga kasapi ng U.S. Special Forces. Sila ay nagtatrabaho para sa Silvercorp, USA, isang pribadong kumpanyang panseguridad na nakabase sa Florida, na itinatag ng dating kasapi ng Green Beret na si Jordan Gourdeau.

Sinimulan ang pagsalakay sa Venezuela na tinaguriang Operation Gideon noong madaling araw ng Mayo 3 ngunit kaagad din itong nabigo kinabukasan. Nadakip ang 13 mersenaryo at napatay ang anim na iba pa. Naghugas-kamay si Pres. Donald Trump na may kinalaman ang US bagamat inamin niyang lahat ng posibilidad ay maaaring mangyayari sa Venezuela. Bago nito, pumalpak ang tangkang “rebelyon” na inudyukan ng US noong Enero 2019. Ani Maduro, may kaugnayan sa langis ang tangkang reyd na ito dahil malaon nang gustong kontrolin ng US ang pamamalakad ng OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), kung saan kasapi ang bansa.

Armadong pananalakay ng US sa Venezuela, bigo