Mga krimen sa gubat agresyon sa Australia sa Afghanistan

,

Giangkon ni Australian Defense Force Chief Gen. Angus Campbell niadtong Nobyembre 17 nga nalambigit ang mga sundalo sa Special Air Service (SAS) sa Australia sa brutal nga pagpatay sa 39 ka sibilyan sa Afghanistan gikan 2005 hangtud 2016. Napatin-aw sa imbestigasyon nga mga bihag ug mag-uuma ang ilang mga gipatay, ug dili mga kombatant.

Nabutyag kini human napubliko ang resulta sa upat ka tuig nga imbestigasyon nga gipangunahan sa usa ka huwes. Lakip sa mga kasong nabutyag ang mga pagpatay nga gihimo isip kabahin sa tradisyong “blooding” sa SAS kung asa pugos nga ginapapusil sa mga sundalong bag-ong deploy sa Afghanistan ang usa ka bihag. Nasuta usab nga nalambigit ang mga sundalo sa pagtanum og mga ebidensyang armas ug gamit pangkomunikasyon aron pagawasong napatay ang mga biktima sa lehitimong mga engkwentro. Kasamtangang giimbestigahan sa pederal nga pulisya sa Australia ang 19 ka sundalo nga nalambigit sa mga krimen.

Lakip sa interbensyong militar ang Australia sa Afghanistan niadtong 2001 ilalum sa gubat agresyon sa US nga ginapatuman sa takuban sa “kontra-terorismo.” Hangtud karon nagpabiling nakapakat ang mga sundalo niini, kauban sa liboan pang sundalong Amerikano, sa nasud.

Mga krimen sa gubat agresyon sa Australia sa Afghanistan