Pulang Saludo | Pagpupugay kay Rommel Tucay!

,

Download the issue here
Pilipino: PDF

Pulang Saludo | Pagpupugay kay Rommel Tucay!