Diklap | Sulat paghandom sa usa kakaubang martir na si Ka Resty

,

Si Kaubang Resty mailhan nila siya na usa kakaubang MADASIGON, MALIPAYON, MAULAWON, MAPANGAHASON ug labaw sa tanan si ka Resty adunay maayong gawi sa mga kauban ug sa mga masa. Ug siya usab mahigugmaon sa pamilya labi na sa iyang ginikanan ug mga igsoon. Siya adunay kaugalingong katakos o kahanas na giangkon ug insakto niya na gigamit sa pagsunod sa mga gisangon kaniya na mga gimbuhaton.

Para sa pamilya ni ka resty,

Sa buhi pa si ka resty matud niya kung siya mamartir isulti daw namo ang tanan sa iyang ginikanan ug mga igsoon ang rason kung nganong iyang gipili ang pagserbisyo sa katawhan pinaagi sa pagsampa sa kalihukan ug pagkapot sa pusil. Mao kini ang buot ipaabot ni Ka Resty sa iyang pamilya.

“Mahal kaayo niya ang iyang ginikanan ug mga igsoon mao na naningkamot siya sa pagtrabaho taliwala sa iyang kabata pa na panuigon. Iyang gisudlan ang bisan unsang klase na trabaho para lang makatigum og kwarta na iyang mahatag sa pamilya. Apan wala niya damha na pag abot sa panahon iyang mahibaw-an na kulang pa diay ang iyang gibuhat para haw-ason sa kalisod ang iyang ginikanan ug mga igsoon.

Iyang nahimatngonan na ang kalisud na nasinatian sa iyang pamilya susama sa kalisud na nasinatian sa mabagang katawhan. Na ang isa sa pamaagi sa pagwala niining maong kalisud mao ang pakigbisog. Tungod sa iyang pagmahal sa iyang pamilya ug sa iyang kahimatngon wala siya magduha-duha sa pagsalmot sa armadong pakigbisog ug andam siyang muatubang sa pinakataas na kalisdan dinhi na mao ang kamatayon.”

Para sa pamilya ni ka resty MAHAL KAAYO MO NIYA.

Ka resty ang imong lawas lamang ang bugtong nahanaw o dili na namo makauban pero ang imong diwa sa pag-alagad sa katawhan mapabiling nagdilab sa among panumduman ug amo kining ipadayon hangtud sa pagkab-ot sa tinuod na kagawasan aron malingkawas ang tanang katawhan sa kalisud.

Mabuhi ka Kaubang Resty.

Diklap | Sulat paghandom sa usa kakaubang martir na si Ka Resty