Diklap | Usaping Medik: Bakuna

,

Nasa panahon parin tayo ng pandemya, halos isang taon na simula nang ideklara ang militaristang lockdown ng rehimeng Duterte dahil sa pagkalat ng nakakahawang COVID-19. Pero hanggang ngayon wala pa ring kaseryosohan at pagmamadali ang rehimeng Duterte na gumawa ng mga angkop na hakbangin para sa mamamayan.

Kahit pagkalipas ng isang taon kung saan ay usapin na sa pagbabakuna ang pangunahing pinag-uukulan ng pansin sa buong daigdig ay makikita ang kamangmangan ng rehimen kung paano mapapangalagaan at maaagapan ang pagkakasakit ng sambayanang Pilipino. Walang malasakit si Duterte sa mga tinatawag na frontliners at mga senior citizen na mas mabilis na pwedeng mahawahan o makapitan ng COVID-19.

Bali-balita nang may paparating na mga bakuna mula sa donasyon ng Tsina. Pero dahil 50.4% lamang ang napatunayang bisa ng bakuna ay idineklara itong hindi puwedeng iturok sa mga frontliners at senior citizen. Kung kaya’t pipilî na lamang ang gubyernong Duterte kung kanino ito ituturok.

Nagpapakita ito na walang sentral na plano ang rehimen para sa bakuna. Dahil hindi nilaanan ng sapat na pondo, huling-huli parin ang bansa kung paano kagyat na malapatan ng lunas ang pandemya. Katulad nang pagsisimula ng COVID-19 hanggang sa kasalukuyan – kapalpakan, kamangmangan at korapsyon pa rin ang namamalas ng taumbayan sa halip na kaseguruhan para sa kanilang kalusugan at kaligtasan.

Sa ganitong kalagayan, kailangang malinaw sa ating lahat kung ano ba ang bakuna.

Ang bakuna ay paraan ng panggagamot para palakasin ang produksyon ng antibodies ng ating katawan at magkaroon ng panlaban sa mga sakit at maging handa ang katawan para malabanan ang sakit. Ang paraan nito ay itinuturok o iniiniksyon sa katawan ng tao.

Tunay na mahalaga ang bakuna para lumakas ang katawan ng tao laban sa sakit. Napakahalaga ng katuturan para sa sangkatauhan ng pagkakatuklas ng bakuna.

Kung gayon ay nananawagan ang rebolusyonaryong kilusan sa buong sambayanang Pilipino na kailangan natin na magpabakuna kontra COVID-19.

Ito ay para sa kalusugan at kaligtasan ng bawat isa sa buong lipunan. Susing hakbangin ang pagpapabakuna upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Huwag nating katakutan ang bakuna, makakatulong ito sa atin.

Ngunit kasabay nito, dapat respetuhin ang pasya ninuman batay sa kanilang pinanghahawakang mga paniniwala sa pagpapabakuna o hindi, at sa pagpili ng bakunang kanilang ipapaturok.

Hindi ang bakuna ang dapat iwasan at katakutan. Ang dapat na labanan ay ang kawalang pakialam ng rehimeng Duterte anuman ang sapitin ng mamamayan. Ang dapat na ilantad natin ay ang hindi pagpupursige ng gubyernong Duterte na masimulan na kaagad ang pagpapabakuna kontra COVID-19 lalo na sa mga frontliners at senior citizen.

Tandaan natin na gaano man ang porsyento ng bisa ng mga bakuna, ang mahalaga ay magawan ng kagyat na hakbang ang pag-ampat sa pandemya. Mas mabuti na ang may mahinang bisa, kaysa walang-wala. Kailangan din nating malakas na igiit ang libreng pagpapabakuna. Hindi ganito mag-isip ang rehimeng Duterte dahil higit na mahalaga sa kanya ang pulitika at negosyo na nakapaloob sa kasalukuyang karera sa produksyon at distribusyon ng bakuna sa buong daigdig.

Kaya kung may mga gamot nang lumabas na aprubado ng mapapagkatiwalaang entidad ang paggamit, pinakamainam na magkaroon ng pinakamabilis na hakbangin para mainiksyunan nito ang sambayanang Pilipino upang maampat ang COVID-19.

Kasabay nito, kailangang mapagpasyang kumilos upang pabagsakin ang rehimeng Duterte upang mabigyang lunas ang nagnanaknak na sakit ng lipunang Pilipino. Malulunasan ito sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan at sa pagdaluyong ng pagkilos ng sambayanan na magpapabagsak sa pahirap na rehimeng Duterte.#

Diklap | Usaping Medik: Bakuna