Palpak nga pagsabat sang rehimeng Modi sang India sa Covid-19

,

Mabaskog ang panawagan subong sa pungsod India para sa pagbiya ni Prime Minister Narendra Modi dulot sang iya palpak nga pagsabat sa pandemya nga Covid-19 nga nagresulta sa tuman kadasig nga paglapta sang bayrus sa pungsod sa nakaligad nga bulan. Sang Mayo 6, nagrehistro na sa masobra 21 milyon ang kabilugan nga kaso sang impeksyon kag 230,151 na ang napatay sa pungsod dulot sang Covid-19. Masobra 412,618 sa mga kaso nga ini nalista lang sang Mayo 5.

Ang India na ang ginatawag nga “epicenter” (sentro) sang Covid-19 sa bilog nga kalibutan pagkatapos malampasan sini ang numero sang mga kaso sa US. Suno sa World Health Organization, ginatantya nga 28% sang mga bag-o nga kaso sang Covid-19 sa bilog nga kalibutan ara sa India.

Pangunahon nga ginatudlo nga kabangdanan sa paglapta sang bayrus sa pungsod ang ginatawag nga mga “super-spreader event” o mga daku nga pagtilipon pulitikal kag relihiyoso nga ginpahanugutan sang rehimeng Modi sa nakaligad nga mga bulan. Lakip sa mga ini ang elektoral nga mga rali, kag relihiyoso nga mga pagtilipon nga ginpasakupan sang milyun-milyon nga indibidwal kag kon sa diin wala istrikto nga ginapatuman ang mga protokol sa ikaayong lawas.

Naglala man ang kakulangan sa mga pasilidad kag kagamitan medikal sa India, labi na sang suplay sang mga tangke sang oxygen. Madamo ang nagakalamatay sa pila sa gwa sang mga ospital nga wala makabaton sang pagbulong.

Ginakabalak-an man subong ang paglapta sang bag-o nga baryant sang Covid-19 nga B.1.617 nga una nga natukiban sa India kag ginbansagan nga “double mutant”. Ginapatihan nga mas makalalaton ini kag ginatun-an pa subong kon epektibo bala ang subong nga mga bakuna batuk diri.

Palpak nga pagsabat sang rehimeng Modi sang India sa Covid-19