Silyab Pamphlet | #DuterteDuwag: Sukdulang pagtatraydor at pagmamanikluhod sa mga imperyalistang amo

, ,

Download here
Pilipino: PDF

Silyab Pamphlet | #DuterteDuwag: Sukdulang pagtatraydor at pagmamanikluhod sa mga imperyalistang amo