Ang Bayan Compilation | Mga Masaker sa Panahon ng Batas Militar

 

Download here
Pilipino: PDF
Hiligaynon: PDF

Read online: https://philippinerevolution.nu/tag/massacres-under-martial-law/

Ang Bayan Compilation | Mga Masaker sa Panahon ng Batas Militar