Inihanda ng NDF-Southern Tagalog 50 dahilan para ipagdiwang ang 50 taon ng NDFP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

50 dahilan para ipagdiwang ang 50 taon ng NDFP