(Posters) Parangal sa mga martir ng NPA-Southern Tagalog

,

(Posters) Parangal sa mga martir ng NPA-Southern Tagalog