#NPA55: Ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan!

,

Click here to download.

_____
Contributed by a member of the Kabataang Makabayan

#NPA55: Ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan!