Al Nakba, gindumdom sa tunga sang brutal nga kampanyang henosidyo sang Zionistang Israel sa Palestine

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

KADUNGAN SANG MINILYON NGA pumuluyo sa kalibutan nga nagpatigayon sang mga hublag isip pagpakig-isa sa mga Palestino, nagmartsa padulong embahada sang Israel sa Bonifacio Global City (BGC) sa Taguig City ang mga pamatan-on kag iban pa nga sektor sadtong Mayo 15. Liwat nila nga ginkundenar ang henosidyo sang US kag Israel sa Gaza, ilabi na ang pagpanglusob sang mga ini sa Rafah, ang gintawag nga “ulihi nga sangtwaryo” sang ginatos ka linibo nga Palestino.

Gintuyo nga bungkagon sang mga pulis kag mga gwardya sang BGC ang protesta, kabangdanan sang pagkapilas sang 15 ka ralyista.

Nagtigayon sang hamulag nga protesta sa Quezon City ang iban nga grupo nga progresibo kag pungsodnon-demokratiko pagkahapon.

Kaugyon ang mga hublag sa internasyunal nga panawagan para dumdumon ang ika-76 anibersaryo sang Al Nakba (Ang Kalalat-an) kung sa diin una nga mapintas nga ginpalayas sang Zionista nga kahublagan ang mga Palestino sa ila duta para itukod ang estado sang “Israel.” Sa bilog nga kalibutan, ginpasingki sang pumuluyo ang mga kahublagan batuk sa Zionistang Israel sa atubang sang wala untat nga pagpamomba kag pagpang-atake sini sa Gaza. Kabahin diri ang pagbuylo sang mga protesta sang estudyante sa masobra 100 ka dalagko nga unibersidad sa US, amo man sa France kag Australia.

Sandig sa mga nagprotesta, ang subong nga nahitabo nga henosidyo sa Gaza ang tuman ka lala sa Nakba sang 1948 kag sa amo dapat indi mag-untat ang pumuluyo sa bilog nga kalibutan agud nga ma-untat na ini.

Halin sang Oktobre 7, 2023, masobra 38,000 Palestino na ang napatay sang US-Israel sa Gaza, kag masobra 2 ka milyon na ang nawad-an sang puluy-an kag napalayas sa ila mga komunidad.

Al Nakba, gindumdom sa tunga sang brutal nga kampanyang henosidyo sang Zionistang Israel sa Palestine