1-linggong kampuhan ng mga magsasaka sa Antipolo, inilunsad

,

Inilunsad noong Setyembre 18 ng mga magsasaka sa ilalim ng Pagkakaisa at Bukluran ng Magsasaka sa Nagpatong Inc (PBMSN, INC) ang kanilang 1-linggong kampuhan sa Sityo Nagpatong, Barangay San Jose, Antipolo City. Layunin ng kampuhan na igiit ang kanilang karapatan sa lupa na dalawang dekada na nilang binubungkal. Kasabay ito sa dayalogo na nais nilang igiit sa gubernadora ng prubinsya.

Pinaninindigan ng may 150 pamilya ang kanilang karapatan sa 24-ektaryang lupang pang-agrikultur na siya ring tirahan nila. Tinamnan nila ito ng pinya, luya saging, suha, rambutan, guyabano, marang, bayabas, papaya, mangga, langka, abokado, at ilang madadahon na gulay. Mayroon din silang sakahang pangkomunidad na kalakhan ng tanim ay saging. Sa kabila nito, inaangkin ng mga realtor na sina Sandra Rovero-Cox at kumpanyang Rapid City ang naturang lupa para pagtayuan ng subdibisyon. Mula 2021, may isang ektarya na sa naturang lupa ang sinaklaw para sa quarry, ayon sa mga residente.

Layunin ng protestang kampuhan na ipatigil ang panggigipit ng mga gwardya ng nangangamkam ng lupa; tanggalin ang tarangkahan na naglilimita sa kanilang malayang pagpasok; at palayasin ang mga gwardya.

Ayon sa samahan, pinasok ang Sityo Nagpatong ng mga ispekulador sa lupa mula 2019. Pilit inaangkin ang lupa ng nagngangalang “Mr at Mrs Gatlabayan” at ng kumpanya sa real estate na LCG Homes kahit may mga pamilyang nagbubungkal at naninirahan dito. Kakunsabo nila ang Provincial Agrarian Reform Office ng DAR na nagsabing iginawad ang naturang lupa sa walong benepisyaryo na hindi kailanman tumira at nagsaka sa lugar.

Ginamit ito ng mga umaangkin at umaagaw sa lupa para bigyang-matwid ang pagtatayo ng tarangkahan sa komunidad noong 2021 na binabantayan ng mga armadong gwardya at pagpataw ng curfew sa paglalabas-pasok sa komunidad. Ipinatigil din nito ang pagpasok ng mga kagamitang pang-konstruksyon para sa pag-aayos ng bahay ng mga residente.

“Dahil dito, napipilitan ang mga magsasakang dumaan sa delikado, maputik, at matatarik na daanan para lang makapasok sa kanilang bahay,” salaysay ng samahan. “Iligal din na pumapasok ang mga armadong goons sa lupang sinasakop ng mga magsasaka, pinatitigil ang pag-aayos ng kanilang mga bahay, at pinalalayas gayong nakasalang pa sa Department of Agrarian Reform ang usapin sa lupa.”

Ayon sa samahan, tuluy-tuloy ang panggigipit ng mga gwardya na nagsimula noon pang Pebrero. Maging sa unang araw ng kampuhan ay binantaan silang bubuwagin ito.

AB: 1-linggong kampuhan ng mga magsasaka sa Antipolo, inilunsad