100% pag-aari ng dayuhan sa mga eskwelahan at taas-matrikula, binatikos ng kabataan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta ang kabataang estudyante sa harap ng upisina ng Commission on Higher Education (CHED) sa Quezon City noong Marso 22 para batikusin ang pagtataguyod ng rehimeng US-Marcos sa charter change na magpapahintulot sa 100% pag-aari ng dayuhan sa mga eskwelahan sa bansa. Kinundena rin nila ang nagbabadyang pagtaas ng matrikula sa mga pribadong unibersidad na anila ay tiyak na aaprubahan ng CHED bilang “rubber stamp” ng mga eskwelahang ito.

Ayon sa Anakbayan, ang taunang pagtataas ng matrikula at iba pang mga bayarin ay “pagbusabos sa karapatan ng kabataan sa edukasyon.” Giit ng mga estudyante, tanging mga kapitalistang nagmamay-ari ng mga eskwelahan at unibersidad ang makikinabang dito dahil hindi naman nito itataas ang kalidad ng edukasyon. “Hirap at pagkawala ng kinabukasan ng maraming estudyante,” ito umano ang dulot sa mga kabataan.

Kabilang sa mga unibersidad na magtataas ng matrikula ang De La Salle University, Ateneo de Manila University, National University, at University of the East. Kabi-kabila ngayon ang pagsisikap ng mga konseho at organisasyon ng mag-aaral para pigilan ang pagtaas ng matrikula at iba pang mga bayarin. Tinatayang 5% hanggang 10% ang itataas ng matrikula.

Liban dito, muli nilang kinundena ang niraratsadang charter change ng rehimeng Marcos. “[W]ala [itong] ibang gagawin kundi palalain ang komersyalisado, makadayuhan, at mapanupil na sistema ng edukasyon,” giit ng grupo sa bantang pagbibigay daan ng charter change sa 100% pag-aari ng dayuhan sa mga eskwelahan.

“Ang hinihingi ng kabataan ay solusyon sa krisis ng edukasyon, (hindi) ang Charter Change ni Marcos Jr na magpapalala rito. Pinapatunayan lamang nito na kailanman, hindi natin makakamit ang isang makabayan, siyentipiko, at makamasang sistema ng edukasyon hangga’t nanaig ang interes ng iilan,” pagdidiin ng Anakbayan.

AB: 100% pag-aari ng dayuhan sa mga eskwelahan at taas-matrikula, binatikos ng kabataan