10th ID, walang patumanggang nanganyon sa Bukidnon

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Muling nanganyon ang mga tropa ng 10th ID sa Valencia City, Bukidnon kahapon, Marso 10, alas-10 ng umaga hanggang alas-2 ng hapon. Hindi bababa sa 18 beses nagpakawala ng bomba ang mga pwersa ng AFP gamit ang mga 105 howitzer na nakapwesto sa Sityo Bulakaw, Barangay Concepcion sa naturang syudad.

Inilinaw ng Bagong Hukbong Bayan sa prubinsya na walang naganap na engkwentro sa pagitan ng mga yunit nito at ng AFP sa lugar sa panahong iyon.

“Walang malinaw na direksyon ang panganganyon,” pahayag ni Ka Malem Mabini, tagapagsalita ng BHB sa North Central Mindanao. Aniya, tulad sa nakaraang mga panganganyon at pambobomba, layunin lamang nito na takutin ang mamamayan na patuloy na sumusuporta sa hukbong bayan.

“Karugtong pa ang mga teroristang pang-aatake na ito ng mga pasista sa kanilang focused military operation sa mga larangang gerilya sa Bukidnon upang hawanin ang daan para sa mga minahan at ekspansyon ng mga plantasyon ng mga multinasyunal sa San Fernando, Quezon at Valencia City sa Bukidnon at kanugnog nitong mga prubinsya,” ani Ka Malem.

Nitong Marso, muling nag-anunsyo ang AFP ng “dedlayn” para gapiin ang mga yunit ng BHB sa mga larangang gerilya sa katapusan ng Marso, ang lahat ng “bertikal na yunit” ng hukbo sa katapusan ng Hunyo at ang buong BHB sa katapusan ng 2024. Inianunsyo ang bagong taning na dalawang buwan matapos ang huling “dedlayn” ng paggapi sa rebolusyonaryong kilusan sa katapusan ng 2023, at halos taun-taon bago nito.

AB: 10th ID, walang patumanggang nanganyon sa Bukidnon