13 kaso ng paglabag sa karapatang-tao kada buwan, naitala sa Negros

,

Sa loob ng 11 buwan, mula Enero hanggang Nobyembre, naitala ng National Democratic Front-Negros ang hindi bababa sa 150 kaso ng mga paglabag sa karapatang-tao sa isla. Katumbas ito ng 13 kaso kada buwan o halos isa kada dalawang araw.

Sa lahat ng kasong ito, tinatayang 19,000 ang kabuuang bilang ng mga biktima na sumaklaw sa halos 100 komunidad. Pinakamalulupit ang paglapastangan sa karapatang-tao sa mga lugar na lubhang militarisado at ipinaiilalim ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa nakapokus na mga operasyong militar na tumatagal nang ilang buwan.

Umaabot sa 17 kaso ang itinago ng AFP sa mga “pekeng engkwentro.” Kabilang dito ang sumusunod: a) apat na insidente ng walang pakundangang pagpaslang sa siyam na hors de combat na mga kasapi ng hukbong bayan; b) anim na insidente ng lansakang pagpaslang sa mga magsasaka at sibilyan; c) limang insidente ng walang pakundangang pagpapaputok nang walang target; d) isang insidente ng pagpapaulan ng bala sa kabahayan.

Laganap ang mga kaso ng pananakot, panggigigpot at intimidasyon, iligal na panghahalughog at pagsamsam ng kagamitan, iligal na pag-aresto at detensyon at ilang kaso ng sapilitang pagpapalikas dulot ng mga operasyong militar ng AFP.

Ayon sa ulat ng NDF-Negros, nakababahala ang mga pag-atake sa karapatan ng mga bata. Mayroong naitalang hindi bababa sa 12 kaso ng partikular na paglabag sa karapatang-bata. Kabilang dito ang kahindik-hindik na pagpaslang ng 62nd IB sa 16-anyos na si Everly Kee Jacolbe kasama ang kanyang 5-buwang buntis na inang si Cristina Jacolbe at kaanak na si Rodan Montero sa Sityo Natuling, Barangay Budlasan, Canlaon City noong Hulyo 26.

Mayroon ding kaso ng pagkasugat dahil sa pamamaril ng pulis sa isang menor de edad, pagdukot sa isang binansagan nilang “NPA child”, pagtutok ng baril sa isang grade 5 na estudyante, sapilitang “pagpapasuko” sa mga bata, pagkukulong at iba pa.

Paliwanag ng NDF-Negros, pangunhing nakaumang ang terorismo ng estado sa masang magsasaka at minoryang mamamayan, mga aktibista at tagapagtaguyod ng karapatang-tao dahil sa paglaban ng mga sektor na ito sa pampulitikang panunupil at panghihimasok ng mapanira at mapandambong na mga proyekto sa isla.

AB: 13 kaso ng paglabag sa karapatang-tao kada buwan, naitala sa Negros