1,500 katao, nakiisa sa pagdiriwang ng People's Cordillera Day sa Kalinga

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Dalawang araw na ipinagdiwang ng mamamayan ng Cordillera at mga bisita ang ika-40 People’s Cordillera Day sa Barangay Tanglag, Lubuagan, Kalinga noong Abril 23-24. Tinatayang 1,500 katao ang nakiisa sa pagtitipon na sentralisadong nailunsad kasunod ng limang taon na hiwa-hiwalay na pagdiriwang. Nagkaisa sila sa temang “Buong tapang na isulong ang pakikibaka para sa lupa, dangal, at buhay.”

Ang taunang pagdiriwang sa People’s Cordillera Day ay pinangangasiwaan ng Cordillera Peoples Alliance (CPA). Idineklara ito ng CPA tuwing Abril 24 bilang paggunita sa araw ng kabayanihan ni Macliing Dulag, pinuno ng tribung Butbut na nanguna sa pakikibaka ng Cordillera laban sa mapaminsalang Chico Dam noong panahon ng diktadurang Marcos, na pinaslang ng mga armadong galamay ng diktadurang Marcos Sr noong 1980.

Bago ang mismong pagdiriwang, nagkaroon ng mga aktibidad at pagtitipon sa Hawaii, Metro Manila, Baguio City, at Kalinga. Kabilang dito ang sama-samang pagbibisikleta, mga pag-aaral at talakayan, pangkulturang mga programa, at mga misyong medikal at dental. Pinangunahan ito ng mga katuwang na organisasyon ng CPA.

Sa sentralisadong pagdiriwang, muling pinagtibay ng lahat ng tribu ng Cordillera ang kanilang pagkakaisa para ipagtanggol ang kanilang lupang ninuno at karapatan sa sariling pagpapasya. Nagtanghal sila ng mga awit, sabay-sabay na pagsigaw ng mga islogan, sayaw at mga tula sa pagdiriwang. Nagkaisa rin ang mga dumalo sa isang deklarasyon laban sa pandarambong at terorismo ng estado ng rehimeng US-Marcos.

Samantala, binatikos ng CPA ang walang-tigil na panggigipit at panunupil na kanilang dinanas mula sa kamay ng mga pwersa ng estado habang inilulunsad ang naturang mga aktibidad. Anang grupo, tinangkang pigilan ng rehimeng Marcos ang pagdiriwang sa pagpapakalat ng mga polyeto ng Red-tagging laban sa CPA at pagsasabit ng mga sako na malisyosyong nagdadawit sa kanila sa armadong rebolusyonaryong kilusan. “Maging ang mga lokal na upisyal ng gubyerno ay tinanong at tinakot sa pagpapahintulot na maganap ang selebrasyon,” ayon pa sa grupo.

Sa kabila nito, matapang na hinarap ng mamamayang Cordillera ang pananakot na ito para matagumpay na ilunsad ang malaking pagtitipon. Nangako silang patuloy na palalakasin ang pagkakaisa at paglaban sa itinutulak na mga proyektong dam, malakihang operasyong mina, at iba pang proyektong makakasira sa kalikasan at sa kanilang lupang ninuno.

AB: 1,500 katao, nakiisa sa pagdiriwang ng People's Cordillera Day sa Kalinga