17 raliyistang Peruvian, minasaker ng mga pwersa ng estado

,

Minasaker noong Enero 9 ng mga pwersang panseguridad ng Peru ang 17 raliyistang Peruvian na tumututol sa pang-aagaw ni Dina Boluarte, bise presidente ng bansa, sa pinakamataas na pwesto ng estado sa pamamagitan ng “kudeta sa parlamento.” Naganap ang masaker sa syudad ng Juliaca sa katimugang bahagi ng bansa. Nasa 68 iba pa ang malubhang nasugatan sa maharas na pagbuwag sa protesta.

Bahagi ang protesta sa Juliaca sa serye ng mga protesta na nagsimula noon pang Disyembre 7, 2022 matapos patalsikin at ipakulong ng tinaguriang “maka-Kanan” na Kongreso ang “maka-Kaliwang” presidente ng Peru na si Pedro Castillo. Agad na pumalit sa kanya ang bise presidente na si Dina Boluarte. Bilang tugon, sumiklab ang malalaking protesta sa iba’t ibang bahagi bansa na nananawagan sa pagbaba ni Boluarte at pagbabalik kay Catillo. Sunod-sunod na dinahas ng mga sundalo at pulis ang mga
ito.

Noong Disyembre 15, 2022, 10 nagpuprotesta ang pinatay ng mga sundalo sa Ayacucho, isang bayan kung saan mayorya na nakatira ay mula sa pambansang minoryang Quechua. Nasa 52 ang naitalang seryosong nasugatan sa masaker na ito. Mula Enero 4, puu-puong libo mamamayang Peruvian, karamihan mga magsasaka at pambansang minorya, ang naglulunsad ng malalaking demonstrasyon at nagsasagawa ng mga pagharang ng daan (roadblock) sa isang “walang taning na pambansang welga.”

Sa huling bilang noong Enero 10, umaabot na sa 46 raliyista ang pinatay ng mga pwersang panseguridad ng Peru.Binigyan-katwiran ni Boluarte ang karahasan sa pagbabansag sa mga protesta bilang “terorismo” at “bandalismo.”

Noong Disyembre 15, 2022, pinalawig pa ni Boluarte at kanyang mga alyado sa kongreso ang detensyon ni Castillo nang 18 buwan, habang “iniimbestigahan” siya sa kasong rebelyon at iba pa.

AB: 17 raliyistang Peruvian, minasaker ng mga pwersa ng estado