3 taktikal na opensiba, inilunsad ng BHB-Sultan Kudarat sa loob ng 5 araw

,

Magkakasunod na armadong aksyon ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Sultan Kudarat laban sa nag-ooperasyong mga yunit ng Philippine Army sa bayan ng Palimbang noong Hunyo 15-20. Ayon sa ulat ng BHB sa lugar, pumapasok pa lamang ang mga sundalo para mag-operasyon nang atakehin sila ng mga Pulang mandirigma.

Naganap ang unang opensiba sa Sityo Fliko, Barangay Balwan noong Hunyo 15 ng hapon laban sa pwersa ng 7th IB. Sinundan ito ng isa pang armadong aksyon ng mga Pulang mandirigma noong Hunyo 18 laban sa 37th IB sa Barangay Molon. Dalawang araw matapos nito, umatake muli ang BHB laban sa 38th IB sa parehong barangay. Hindi bababa sa limang sundalo ang namatay. Tinitiyak pa kung ilan ang nasugatan.

Ayon sa paunang ulat ng yunit ng BHB, ang mga sundalo ay bahagi ng halos isanlibong tropang nag-ooperasyon sa lugar. Kabilang sa mga nag-ooperasyon yunit ang 38th IB, ang batalyong nangangasiwa sa mga CAFGU at direktang nagseserbisyo sa DM Consunji Inc at naggugwardya sa mga operasyon pagtotroso at iba pa.

Iniulat din ng yunit ng BHB ang dagdag na aabot sa 30 kaswalti (hindi pa kumpirmado kung ilan ang napaslang) sa hanay ng mga sundalo sa mis-engkwentro sa pagitan ng kanilang mga yunit. Kinukumpirma pa ng BHB ang paunang ulat kaugnay ng posibleng paghulog ng bomba ng AFP sa sarili nilang pwersa. Hindi na bago ang ganitong mga insidente ng mis-engkwetro sa hanay ng mga tropa ng sundalo, ayon pa sa BHB-Sultan Kudarat. Dahil sa laki ng pwersang ginagamit at ipinapakat nito, hindi malayong sila-sila mismo ang nagkakabarilan.

AB: 3 taktikal na opensiba, inilunsad ng BHB-Sultan Kudarat sa loob ng 5 araw