5 Pulang mandirigma, minasaker ng PNP at AFP sa Bilar, Bohol

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hindi sa engkwentro namatay ang limang Pulang mandirigma sa Bilar, Bohol kundi sadya silang minasaker ng mga elemento ng 47th IB at PNP Bohol. Nadakip nang buhay sina Domingo Compoc, Hannah Cesista, Parlito Historia, Marlon Omosura at Alberto Sancho sa bahay na kanilang tinigilan sa Sityo Matin-ao 2, Barangay Campagao noong Pebrero 23 nang umaga. Taliwas sa internasyunal na mga alituntunin ng digma, tinortyur at sadya silang pinatay.

Ayon sa mga saksi, pinagapang pa sa putik ang Cesista, isang abugadang pumiling magsilbi sa uring inaapi, bago siya barilin. Samantala, si Compoc na nasa mahigit nang 60 ang edad at umiinda ng sakit na arthritis ay tinortyur sa harap ng mga residente ng baryo. Tinaga siya sa leeg at tiyan, anila.

Kumalat sa mamamayan ng Bohol at social media ang isang larawan ni Compoc, na hawak sa likod ng isang sundalo, at animo’y nakagapos ang kamay sa likod. Makikitang lihim na kuha ang larawan. Matunog na matunog sa usapan ng taumbaryo ang pagdakip at pagpatay sa lima na hindi itinago sa kanila at animo’y sadya pang ipinamalas para sindakin at takutin sila.

Pinabubulaanan ng mga saksi ang pinalalabas ng mga pulis na “findings” sa “scene of the crime” o SOCO na kasabwat ng mga sundalo at pulis sa pagtago ng krimen. Sa radyo at telebisyon, pinalabas ng mga ito na “nanlaban” ang lima habang “hinahainan” ng madamyento de aresto. Naglabas pa ang mga ito ng mga video clip ng animo’y “bakbakan” kung saan napatay ang isang pulis at nasugatan ang iba pa. Walang pagsusuri itong ikinakalat ng mga maka-AFP na mga akawnt sa FB para lunurin ang katotohanan. Pinalikas ng mga ito ang mga residente sa lugar matapos ang “bakbakan.”

Mariing kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng US-Marcos at ang pasistang AFP at PNP sa pagmasaker sa lima.

“Walang katotohanan ang ipinakakalat ng pulis na napatay ang lima sa isang engkwentro,” ayon kay Marco Valbuena, punong upisyal sa impormasyon ng PKP. “Saksi ang mamamayan (ng Bilar) sa brutalidad ng militar at pulis sa pagtortyur at sadyang pagpatay sa limang rebolusyonaryo.”

“Ang sadyang pagptay kina Compoc, Casista, Historia, Omosura at Sancho matapos sila dakpin at habang nasa kustodiya ng militar at pulis ay malalang paglabag sa internasyunal na makataong batas,” ayon kay Valbuena. “Ang 47th IB at pulis ng Bohol, ang liderato ng AFP at PNP, gayudin si Marcos mismo, ay may pananagutan sa krimen sa digmang ito at dapat usigin at parusahan.”

Tuluy-tuloy na kinakalap ng mga rebolusyonaryo ng dagdag na mga detalye ng krimen.

“Tiyak na malaki ang maitutulong sa pangagalap ng dagdag na mga detalye na inilahad na ng mga residente ng komunidad kung isasagawa ng mga independyenteng pathologist ang awtopsiya sa mga bangkay ng mga biktima,” pahayag ni Valbuena.

Nanawagan ang Partido sa mamamayang Pilipino, mga asosasyong magsasaka, unyon ng mga manggagawa, grupo ng kabataan, abugado, midya, taong-simbahan, kababaihan at iba pa na makiisa at tumindig kasama ng mga pamilya, kaibigan at mahal sa buhay ng mga biktima ng masaker sa kanilang panawagan para sa hustisya.

“Gagawin ng Partido at ng BHB ang lahat ng makakaya nito para maparusahan ang mga pasista at teroristang kriminal,” ani Valbuena.

AB: 5 Pulang mandirigma, minasaker ng PNP at AFP sa Bilar, Bohol