700 empleyado ng Duty Free Philippines, sisipain

,

Nakatakdang tanggalin sa trabaho ang 700 empleyado ng Duty Free Philippines (DFP), isa sa mga government-owned and -controlled corporation o GOCC na target ng pakanang “right-sizing” ng rehimeng Marcos. Noong Mayo, natanggap ng mga kasapi ng United Workers of Duty Free Philippines ng pangalawang pabatid para sa “reorganisasyon” ng kumpanya. Sa pabatid na ito, pinapili ng maneydsment ang 1,000 empleyado na tumanggap ng separation package o muling mag-apply sa ititirang 345 trabaho.

Noong Mayo 28, nagsampa ang unyon sa korte ng petisyon para sa temporary restraining order para pansamantalang ipatigil ang malawakang tanggalan. Nakatakdang ipatupad ang mga pagtatanggal sa gitna ng Hunyo. Pagdadahilan ng estado ang pagkalugi ng kumpanya noong panahon ng pandemya.

Mariing tinututulan ng UWDFP, kasama ang mga abugado nito sa Federation of Free Workers (FFW), ang napipintong tanggalan na inireresulta sa tangkang gawing pribado ang Duty Free Philippines. Anila, labag ito sa kanilang karapatan sa seguridad sa trabaho. May nauna nang mga kaso kung saan kinilala ng mga korte ang mga empleyado ng Duty Free Philippines bilang mga regular na kawani.

Pinasisinugalingan ng “reorganisasyon” sa DFP ang pahayag ng mga upisyal ng estado noong nakaraang taon na hindi magkakaroon ng tanggalan sa pakanang “right-sizing” ng rehimen. Noong 2022, mariin itong tinutulan ng pederasyong COURAGE dahil sa banta nito sa mga trabaho at kagalingan ng mga kawani ng gubyerno.

AB: 700 empleyado ng Duty Free Philippines, sisipain