Agosto 26, itinakdang Internasyunal na Araw ng Pagkilos para sa kilusang mapagpalaya sa Pilipinas

,

Ilulunsad ng Friends of the Filipino people in Struggle (FFPS) sa Agosto 26 ang isang Global Day of Action para suportahan ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa pambansang paglaya. Itinaon nila ang aktibidad sa anibersaryo ng “Sigaw ng Pugad Lawin” kung saan pinangunahan ni Andres Bonifacio ang pagpupunit ng mga sedula bilang simbolo ng pag-aaklas ng mamamayang Pilipino laban sa kolonyalistang Espanyol. Sinasabing naganap sa araw na iyon ang unang armadong sagupaan sa pagitan ng mga Guardia Civil at mga Katipunero.

“Mahigit isang siglo matapos ang Sigaw ng Pugad Lawin, nagpapatuloy ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino sa anyo ng bagong tipo ng rebolusyon – ang demokratikong rebolusyong bayan – na nilalahukan ng libu-libong mga rebolusyonaryo mula sa National Democratic Front at mga alyadong organisasyon nito,” pahayag ng FFPS.

“Sa pamamagitan ng digmang bayan, tinatahak ng mamamayang Pilipino ang daan tungo sa isang tunay na malaya, industriyalisadong bansa na pinamamahalaan ng isang demokratikong gubyernong bayan.”

“Bilang mga kaibingan sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino, patuloy naming kinikilala ang kawastuan ng rebolusyong Pilipino,” ayon sa FFPS. “Patuloy naming sinusuportahan ang kanilang mga hangarin para sa tunay na kapayapaan tungo sa panlipunan at pambansang paglaya.”

Nanawagan ang FFPS para sa lahat ng kaibigan at alyado ng mamamayang Pilipino na ipagdiwang ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa kapayapaang bayan sa pamamagitan ng digmang bayan sa darating na Agosto 26. Kasabay nito, panawagan nilang kundenahin ang terorismo ng estado ng rehimeng Marcos Jr, kabilang ang pambobomba sa mga komunidad at kundenahin ang US at iba pang dayuhang kapangyarihan na nanghihimasok sa Pilipinas.

AB: Agosto 26, itinakdang Internasyunal na Araw ng Pagkilos para sa kilusang mapagpalaya sa Pilipinas