Babaeng lider-magsasaka sa Isabela, hindi nagpapatinag sa 502nd IBde

,

Buong-tapang na tumitindig at lumalaban ang isang may-edad nang babaeng lider-magsasaka sa harap ng panggigipit sa kanya at kapwa niyang magsasaka sa prubinsya ng Isabela.

Sinugod ng apat na sundalo ng 502nd IBde ang bahay ni Ka Reolita Rivera, lider magsasaka, sa bayan ng Angadanan noong Agosto 8. Ayon sa mga ulat, isinailalim si Rivera sa interogasyon ng mga sundalo. Ang lokal na samahan nila Rivera ay katuwang ng Danggayan Cagayan Valley, na panrehiyong samahan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.

Tinanong ng mga sundalo si Rivera kung nasaan ang lider-magsasakang si Cita Managuelod na lider ng Danggayan Cagayan Valley. Ang naturang samahan ay pilit na idinadawit ng mga sundalo ang samahang magsasaka sa Bagong Hukbong Bayan.

Hindi nagpasindak si Rivera sa pananakot ng mga sundalo. Sinagot niya ang mga sundalo at sinabing makatarungan at lehitimo ang ipinaglalaban nila sa tulong ng Danggayan Cagayan Valley. Iginiit din niya na si Managuelod ay kaisa nila sa pagsisikap na maipagtanggol ang kanilang karapatan sa lupa hanggang nabawi nila ang kanilang mga sakahan.

Noong Marso, nagpakalat ang mga sundalo at pulis sa Angadanan ng mga polyeto at sako na istrimer na nagre-redtag o nanggigipit sa mga mga progresibong lider at organisasyon sa pamamagitan ng pagdawit sa mga ito sa rebolusyonaryong armadong kilusan.

Liban pa sa mga sundalo, nanawagan din ang Danggayan Cagayan Valley sa lokal na gubyerno at mga upisyal ng barangay na mandindigan laban sa militarismo at pag-atake sa karapatan ng mga magsasaka.

AB: Babaeng lider-magsasaka sa Isabela, hindi nagpapatinag sa 502nd IBde