Bagong batalyong pang-artileri ng AFP, tiyak na magiging salot sa mga sibilyan

Isang 200-kataong yunit pang-artileri ang binuo sa ilalim ng 6th ID sa Maguindanao para “inyutralisa” ang lokal na mga “teroristang grupo.” Nagpakitang-gilas ang 10th Fire Artillery Battalion gamit ang walo sa 12 bagong-dating na kanyong ATMOS 2000, kahapon sa mga myembro ng midya at lokal na mga upisyal. Dati nang ipinangangalandakan ng militar na magiging “game changer” ang mga kanyon sa kampanya “kontra-terorismo.” Bilang “pagsasanay,” kinanyon nito ang isang lugar sa Barangay Taliwasa, Datu Abdullah, Sangki na “walang tao,” mula sa distansyang mahigit 40 kilometro. Labing-apat na beses nagpaputok ang apat na ATMOS 2000.

Dalawang linggo pa lamang ang kabubuong yunit, na sinanay mismo ng mga sundalong Israeli sa paggamit ng 155-Self Propelled ATMOS 2000 howitzers. Kakalabanin diumano nito ang mga grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, the Dawlah Islamiya at the Al-Khobar na may “300 myembro” na nakakalat sa iba’t ibang bahagi ng Maguindanao. Sinabi pa ng kumander nito na ang paggamit ng mga kanyon ay magiging bahagi ng kanilang “kampanya pangkapayapaan.” Ang artillery battalion na ito ay pamamahalaan ng Joint Task Force Central ng 6th ID.

Hindi lahat natuwa sa pagkakabuo ng batalyon at paggamit nito ng bagong mga kanyon.

“Ayan na naman…marami na naman ‘yan sila madadamay na mga sibilyang Muslim,” reaksyon na isinulat ng isang residente sa bidyong ipinakita ng isang pahayagan. “(T)uwing nagbabato sila ng kanyon nila, mga sibilyan ang tinatamaan na wala silang pakialam dahil Muslim ang natatamaan. Kung may terorista mang silang hinahanap…hanapin nila nang walang dinadamay na mga sibilyan na tahimik namumuhay.”

Madalas na napipilitang magbakwit ang mga komunidad ng Moro kapag nakakasagupa ng mga yunit ng 6th ID ang mga armadong grupo sa prubinsya. Walang konsiderasyon sa mga sibilyan ang paggamit ng militar ng “close aerial at artilery support” (pambobomba mula sa himpapawid at panganganyon) sa mga operasyon nito na nagtutulak sa mga residente ng mga apektadong barangay na lisanin ang kanilang mga bahay at kabuhayan.

Isa sa mga naisadokumento ng Kawagib Moro Human Rights Network ang pagbakwit ng 9,347 pamilya o 46,735 katao sa Maguindanao noong Marso 18, 2021 dahil dito.

Naisadokumento rin ng Kawagib ang panganganyon ng 6th ID sa Sityo Zailon, Barangay Kitango, Datu Saudi Amputuan noong Mayo 24, 2020. Dalawang bata ang napatay, sina Aslamiya at Sadima Tambak na 10-taong gulang at 7-taong gulang. Lubha ring nasugatan ang mas marami pang sibilyan. Ayon sa mga residente, kinanyon ng AFP ang kanilang lugar kahit walang namang naganap na engkwentro sa kanilang barangay.

Noong Disyembre 13, 2020, tinamaan at lubhang nasugataan ang 2-taong gulang na si Saad Abdulkadir Tumbi ng splinter mula sa mortar na pinasabog ng militar sa Barangay Sambulawan, Datu Salibo. Tinamaan din ang kanyang 10-taong gulang na kapatid na Zaharamia at apat pang iba. Kapwa natutulog noon ang dalawang bata. Tuluyang namatay ang bata noong Pebrero 14, 2021.

Noong Disyembre 15, 2020, ang Barangay Pusaw naman sa Shariff Saydona Mustapha ang binomba at kinanyon ng 6th ID. Mahigit 530 pamilya ang nagbakwit dahil sa malalakas na tunog at matitinding pambobomba. Nasawi si Rabea Damada Lakim, 35-taong gulang, na tinamaan ng mortar na lumagpak nang 250 metro mula sa kanilang bahay. Pitong-buwang buntis siya noon. Dalawang sakong bigas at ₱5,000 ang ibinigay ng lokal na gubyerno sa kanyang naulilang asawa at isang anak.

Tinukoy ng mga residente sa mga lugar na ito na mga salarin ang 57th IB, 1st Mechanized Brigade at 2nd Mechanized Battalion na lahat sa ilalim ng kumand ng 6th ID.

AB: Bagong batalyong pang-artileri ng AFP, tiyak na magiging salot sa mga sibilyan