Desperado nga 62nd IBPA Nagpamomba sa Guihulngan

Mabaskog nga ginakondenar sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army ang patarasak nga pagpamomba sa Mount Cansanda nga nahamtang sa border sang Brgy Magsaysay kag Brgy Balugo, Guihulngan City kahapon Oktubre 31, 2022 alas 5:30 sang hapon tubtob alas 7:30 sang gab-i.

Daku ini nga nagtublag sa mga pumuluyo sa lugar bangud sang dalagko nga lupok nga ila mabatian kag nagatupa malapit sa ila puluy-an kag mga kaumahan. Halos 12 ka dalagko nga lupok ang ila nabatian. Bangud sa kahadlok, tungang gab-i nagbakwit ang iban nga mga mangunguma nga wala sang puntariya kon diin magpadulong. May mga kasapatan kag kagamitan sila nga nabayaan sa ila lugar.

Ang ginhimo sang berdugong militar nga paturagas nga pagpamomba sa Guihulngan dako nga bayolasyon sa CARHRIHL kag Geneva Convention sa hambalanon sang laye sa gyera. Isa gid ini ka kontra-pumuluyo nga kalakasan militar. Nagaguba ini sa pangabuhian kag kabuhi sang pumuluyo sang Guihulngan kag pumuluyong Pilipino sa kabilugan.

Desperado ang 62nd IB sa paghinabon sang ila kalutusan sa pagpakig-away batok sa New People’s Army sa Central Negros. Nadumduman nga lima ang kaswalti sang 62nd IB sa inaway batok sa yunit sang NPA sadtong Oktubre 29 sa Brgy Planas kag isa naman ka KIA sa hanay militar sa sniping operation sang NPA sa Brgy Budlasan Army Detachment sa Canlaon City. Apang hungod nila ini nga gintago sa publiko ang ila mga kalutusan, sa baylo nagpalapnag sang ila mga kabutigan.

Ginapanawagan sa Local Government Units sang Guihulngan nga tul-id nga imbestigaran ang ini nga hitabo sa Mount Cansanda sa Guihulngan. Samtang ang pumuluyong Guihulnganon ara ang paghiliusa nga pamatukan ang lapnagon nga pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung sang berdugong 62nd IB sa Guihulngan.

Palayason ang berdugo kag pasistang militar sa kaumahan!
Mabuhay ang masa kag rebolusyon!

Desperado nga 62nd IBPA Nagpamomba sa Guihulngan