Itigil ang panganganyon at pambobomba sa Mindoro!

Dapat singilin ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II at ang utusang aso nitong 203rd Brigade – Armed Forces of the Philippines (203rd Bde) sa kaso ng panganganyon sa Mansalay, Oriental Mindoro nitong Martes, Oktubre 18.

Ayon sa ulat ng Lucio De Guzman Command – NPA – Mindoro (LDGC – NPA – Mindoro), tatlong beses nagpasabog ng bala ng kanyon ang mga utak-pulburang militar. Pinasabog ito kalapit ng mga bahay at mga sakahan ng mga magsasaka. Labis na pangamba na ang nararanasan ng mga mamamayan ng Brgy. Waygan at Brgy. Teresita na apektado ng pambobomba. Aabot sa higit 6,000 ang pinagsama-samang populasyon ng tatlong barangay. Hanggang ngayon, nakahimpil pa ang mga pasista sa barangay hall ng Brgy. Waygan at nagsabi pang magkakampo rito sa loob ng anim hanggang isang taon.

Makailang ulit nang nilalabag ng mersenaryong 203rd Bde ang International Humanitarian Law (IHL) sa walang pakundangang pambobomba nito sa mga komunidad na kadalasan ay nangyayari sa mga katutubong pamayanan. Nagpakalat pa ito ng pekeng balitang maglulunsad ng weapons test sa hangganan ng mga kabundukang saklaw ng mga barangay upang bigyang matwid ang kanilang pambobomba noong Oktubre 18. Sa katunayan, ang kanilang panganganyon ay bahagi ng operasyong militar na nilunsad ng mga utak-pulburang militar sa Mansalay mula pa Agosto. Sa proseso ng operasyong ito, nagtala ng maraming paglabag sa karapatang pantao ang mga pwersa ng 203rd Bde. Kabilang na rito ang pambubugbog at sapilitang pagkawala ni G. Kitot, residente ng Brgy. Panaytayan.

Malaking peligro sa buhay ng mga katutubong Mangyan ang walang pakundangang pambobombang ito. Apektado ang aabot sa libu-libong residente, kalakhan Mangyan, na naninirahan at may mga kaingin sa mga bundok na tinarget ng mga pasista. Nakagagalit na sa gitna ng matinding kahirapang nararanasan ng mga mamamayan, bubulabugin pa sila ng panganganyon na ginastusan ng P360,000 para sa tatlong bala ng Howitzer.

Ikalima na itong pambobombang inilunsad sa isla ngayong taon. Una, noong Pebrero 26 at 27 sa mga kabundukan sa hangganan ng Bongabong, Oriental Mindoro at San Jose, Occidental Mindoro at ikalawa noong Marso 6 at 7 sa mga kabundukan naman sa hangganan ng Mansalay at Roxas, Oriental Mindoro. Ito ang unang kaso ng pambobomba sa isla sa ilalim ni Marcos II.

Sa unang tatlong buwan pa lang ng panunungkulan ni Marcos II, kalupitan at kabangisan na ang ipinalasap nito sa mamamayang Mindoreño. Kabilang na rito ang 2 kaso ng pamamaslang, kung saan ang isa pa rito ay menor-de-edad, 1 kaso ng sapilitang pagkawala, 8 kaso ng iligal na pag-aresto, 4 kaso ng pambubugbog, 1 kaso ng iligal na pagbibinbin, 1 kaso ng sexual harassment, 3 kaso ng sapilitang pagpapasuko, 2 kaso ng pagnanakaw ng mais at manok ng masa, 9 kaso ng iligal na paghahalughog, at 1 kaso ng food blockade sa isang barangay, bukod pa rito ang pagkuha ng litrato sa mga sibilyan nang walang pahintulot.

Dapat na magkaisa ang mamamayang Mindoreño upang ilantad, tutulan, at labanan ang panibagong atake ng pasistang rehimeng US-Marcos II sa mga mamamayan. Pakilusin ang mga lingkod bayan at ang malawak na hanay ng mamamayan upang palayasin ang mga mersenaryo at kriminal na 203rd Bde at PNP-MIMAROPA na walang ginawa kundi maghasik ng teror sa mga komunidad. Dapat na panagutin ang 203rd Bde, lalo na ang punong kumander nito na si BGen. Jose Augusto Villareal sa dumaraming kaso nito laban sa mamamayang Mindoreño!

Sa panahon ng puspusang panggigipit at kampanyang paniniil ng reaksyunaryong rehimen sa mamamayan, makatarungan ang maghimagsik! Nananatili pa ring pinakamalakas na sandata ng mamamayan ang sama-samang pagtahak sa landas ng paglaban at pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Panagutin ang 203rd Bde sa panibagong krimen nito sa mamamayang Mindoreño!

Militar sa kanayunan, palayasin!

Digmang bayan, sagot sa terorismo ng estado!

Itigil ang panganganyon at pambobomba sa Mindoro!