Bakanteng mga pusisyon ng manggagawang pangkalusugan ng PGH, dapat punan

,

Sa pang-apat na pagkakataon, naglunsad ng “Friday protest” noong Hulyo 28 ang mga manggagawang pangkalusugan sa ilalim ng All UP Workers Union-Manila/Philippine General Hospital para igiit sa maneydsment nito na itigil na ang pagkuha ng serbisyo ng mga pribadong kumpanya para sa ilang aspeto ng gawain sa ospital at sa halip ay punan ang bakanteng regular na mga pusisyon dito. Itinuturing ng unyon bilang isang porma ng pribatisasyon ng ospital ang pagkuha ng mga kontraktwal na manggagawa.

“Tuluy-tuloy ang malawakang iskema ng pribatisayon lalo ngayon na ang itinalagang Secretary ng DOH ay isang maka-pribatisasyon na si Ted Herbosa,” ayon sa unyon. “(D)apat nating kalampagin ang gubyerno na itigil ang iba’t ibang porma ng pribatisasyon sa loob ng mga pampublikong ospital, punuan ang lahat ng bakanteng plantilla position at ipatupad ang libreng serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga mahihirap.”

Dala-dala ng mga raliyista ang panawagang, “No to Understaffing, Contract of Service at Job Order!” “Serbisyong pangkalusugan, huwag gawing negosyo!”

 

Ayon sa grupo, ang pag-empleyo ng mga manggagawang pangkalusugan sa kaayusang kontraktwal, contract-of-service at job order ay pagkakait sa kanila ng mga benepisyo at proteksyon na naayon sa batas. Sa ngayon, mayroong 69 na manggagawang pangkalusugan na nakapailalim sa mga kontratang kontraktwal/kaswal at 228 nakapailalim sa kaayusang job order.

Dagdag pa ang mahigit 300 manggagawa na agency-hired mula sa Philcare Manpower Services para sa kanilang serbisyong janitorial. Sila rin ang gumagampan ng trabahong “porter” sa pay-patient na departamento ng ospital. Ang PGH ay nakakontrata sa pribadong kumpanyang Sodexo Philippines para sa maintenance, engineering at iba pang serbisyong teknikal.

Labis-labis na kakulangan

Sa isang panayam, sinabi ni Karen Mae Faurillo, presidente ng All UP Workers Union-Manila/PGH na dahil sa labis na kasalatan ng tauhan ng ospital, napipilitang magdoble bilang utility worker ang mga manggagawang pangkalusugan.

“Mayroong mahigit 400 pusisyon para sa mga regular na mga utility worker (UW), pero mayroon mahigit 300 lamang ang pinunan (ng gubyerno),” aniya. Dahil dito, kulang ng dalawang UW ang mga charity ward (bahagi ng ospital kung nasaan ang pinakamahihirap na pasyente).

Sa ngayon, ang nurse-to-patient ratio ng ospital ay isang nars sa bawat 18-20 pasyente, kung saan anim sa mga pasyente ay intubated o nakakabit sa oxygen. Malayo ito sa katanggap-tanggap na ratio ng Department of Health na isang nars sa bawat 12 pasyente.

Kulang din ang bilang ng mga nars at nursing attendant, aniya. Noong 2018, sinabi nang kailangan ng 420 na regular na nursing assistant, pero hanggang ngayon, nasa 310 lamang ang inempleyo ng estado. Dahil dito, napipilitan silang magtrabaho nang lampas walong oras, o mas malala, magtrabaho ng diretsong 16 oras para punan ang kakulangan. At mas masama pa, hindi sila binabayaran ng obertarym o binibigay ng day off dahil sa dagsa ng mga pasyente.

AB: Bakanteng mga pusisyon ng manggagawang pangkalusugan ng PGH, dapat punan