Balangay Eduardo Aquino ng Kabataang Makabayan, itinatag

,

Inianunsyo ng Kabataang Makabayan (KM) sa University of the Philippines-Manila ang pagkakatatag ng balangay nitong tinaguriang KM-Eduardo Aquino noong Nobyembre 30. Ipinabatid ito ng grupo sa isang ipinaskil na pahayag sa College of Arts and Sciences sa unibersidad.

Anang balangay, dahil sa kaliwa’t kanang krisis pampulitika at ekonomya, tinatawag ang mga kabataan ng Inang Bayan upang buong-pusong tumanggap ng mas malaking responsibilidad para wakasan ang mga ito. “Bilang tugon, taas-kamao naming ipinapahayag ang pagkatatag ng panibagong balangay na Kabataang Makabayan-Eduardo Aquino,” pahayag ng grupo.

Mahalaga ang tungkulin ng kabataan sa militanteng pakikibaka kasama ng mga sektor ng manggagawa’t magsasaka laban sa imperyalismo, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo, pahayag ng balangay.

Ipinangalan ng mga kasapi nito ang balangay sa martir na si Eduardo Aquino. Namulat si Aquino, na tubong Pangasinan, sa mga anti-imperyalistang pagkilos noong panahon ng Vietnam War sa UP Diliman. Naging kasapi siya ng Sigma Kappa Pi, isang kapatirang lumahok sa malawak na pakikibakang masa. Nagsilbing mga “yunit pandepensa” ang mga kasapi nito sa panahon ng mga gitgitan at pukpukang rali kontra sa mga pwersa ng estado. Kalaunan, naging bahagi siya ng mga kabataang nag-organisa sa hanay ng masang anakpawis sa Mindanao at Tarlac.

Pinarangalan ng balangay si Aquino at pinuri ang kanyang pagtangan ng armas laban sa pasistang rehimeng Marcos. “Sa kabila ng pasismo sa panahon ng batas militar, ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga,” anito.

Panata ng balangay na palalakasin nito ang alab ng diwang makabayan mula sa mga silid-aralan hanggang sa kanayunan. “Buong tapang na ipagpapatuloy natin ang sinimulang laban nina Bonifacio mula sa lumang tipo, at ni Aquino mula sa bagong tipo.”.

AB: Balangay Eduardo Aquino ng Kabataang Makabayan, itinatag