Bentahan ng armas sa Canada, binulabog ng protesta

, ,

Mahigit 100 katao ang nagprotesta sa EY Centre, Ottawa sa Canada noong Mayo 31 para kundenahin ang pagbubukas ng CANSEC, ang pinakamalaking pandaigdigang bentahan ng armas o “arms show” sa Canada. Hinarangan nila ang mga daan patungo sa benyu d na naging dahilan ng pagkaantala nito ng ilang oras.

Ang CANSEC, na inilulunsad ng Canadian Association of Defence and Security Industries, ay taunang isinasagawa sa Ottawa para itampok ang nangungunang mga armas pandigma ng mga kumpanya sa armas sa buong mundo. Dinadaluhan ito ng mga lider ng Canada at mga delegasyon mula sa mga bansang kalakhan ay may balak o may kakayahang bumili ng mga armas.

Nakiisa sa pagkilos ang International League of People’s Struggle (ILPS)-Canada na binatikos ang pagbebenta ng mga armas sa kalagayang dumarami ang kaso ng paglabag sa karapatang-tao sa mga bansang alyado ng Canada.

Sa protesta, kinundena ng ma tagapagtanggol ng karapatang-tao ng Pilipinas ang pakikipagkiskisang-braso ng Canada sa anak ng diktador at mandarambong na si Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanila, pinatitindi pa ni Marcos Jr ang mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao sa bansa sa pagkasangkapan nito sa Armed Forces of the Philippines sa tabing ng kampanyang kontra-insurhensya ng rehimen.

Dumalo rin sa pagkilos ang ilang kabataang Palestino para batikusin ang suporta ng Canada sa pasistang rehimen ng Israel at brutal na okupasyon nito sa Palestinong mga komunidad. Nakiisa rin sa pagkilos ang mga taga-Peru na kumundena sa pagbebenta ng armas ng Canada sa rehimen ng Peru na nagpatalsik sa demokratikong halal na pangulo nito.

Kabilang sa mga grupong lumahok sa protesta ang Anti-Imperialist Alliance, Migrante, Anakbayan, ang Palestinian Youth Movement, Samidoun, International Migrant Alliance, Solidarios con luchas de Perú, World Beyond War Canada, at Peace Brigades International-Canada. Ayon sa kanila, hindi lang papatay ng tao ang mga armas na ito, wawasak din sila ng buu-buong mga komunidad at magpapalayas ng mamamayan mula sa kanilang tahanan.

“Ang uring manggagawa at katutubo ng Canada ay patuloy na nagdurusa sa sumisirit na halaga ng pamumuhay at implasyon habang ipinagpapatuloy ng estado ng Canada ang mga proyekto ng kolonisasyon… ang CANSEC ay manipestasyon ng ekonomyang militar ng Canada na inuuna ang kita bago ang panganailangan ng mamamayan,” pahayag ni Trevor Younie ng ILPS-Canada.

AB: Bentahan ng armas sa Canada, binulabog ng protesta