Bhumkal Diwas, ginunita ng rebolusyonaryong mamamayan ng India

, ,

Ipinagdiwang noong Pebrero 10 ng rebolusyonaryong mamamayan sa Bastar, isang dibisyon sa estado ng Chattisgarh, ang Bhumkal Diwas bilang paggunita sa makasaysayang pag-aaklas ng mga Adivasi (mamamayang katutubo sa India) laban sa kolonyalistang British noong 1910. Libu-libo ang nagtipon sa mga distrito ng Bastar, Bijapur, Dantewada at Sukma. Itinuturing din nila itong Araw ng Pagkakatatag ng mga rebolusyonaryong komite ng mamamayan na tumatayong mga lokal na organo ng kapangyarihan sa kani-kanilang mga lugar.

Tinangkang pigilan ng mga pulis ang mga pagtitipon. Sa isang distrito, mahigit 25,000 ang hindi pinayagang tumuloy sa lugar ng selebrasyon.

Amin ang tubig, gubat at lupa!

Kasabay ng mga pagdiriwang, libu-libo ang nagtipon sa mga sentro ng pagkilos para igiit ang kanilang mga karapatan at labanan ang matinding pasismo ng reaksyunaryong estadong Indian. Sa Kanker, isang distrito sa hilagang bahagi ng Bastar, libu-libo ang nagtipon para ipanawagan ang “Jal, Jungle, Jamee, hamara hai, hamara hai” (Amin ang tubig, gubat at lupa!) laban sa pandarambong ng mga dayuhan at lokal na kumpanya. Mula pa Disyembre 8, 2021, tuluy-tuloy na nilang tinutulan ang plano ng reaksyunaryong estadong Indian na magtatag ng mga pook panturista sa pagitan ng kanilang mga komunidad at ang planong konstruksyon ng tulay na anila’y ilalatag para mas dambungin ang kanilang kagubatan. Sa distrito ng Silinger, walang patid ang kampanya ng mga residente para palayasin ang bagong-tayong mga detatsment ng paramilitar mula pa Mayo noong nakaraang taom.

May mga pagtitipon rin kung saan nanawagan ang mamamayan ng hustisya sa pagpatay ng mga pulis sa kanilang mga kamag-anak. Iginiit nilang parusahan ang mga sangkot na pulis sa mga pamamaslang.

Sa isa pang distrito, idinaos ang isang espesyal na pulong sa mga tribong Gond na nakakalat sa 60 distrito sa pitong estado (rehiyon) sa Dandakaranya na magkaisa at lumaban para sa tubig, gubat at lupa.

Tinututulan din ng mga katutubong mamamayan ang operasyon sa mina ng mga dayuhang kapitalista.

Kampanya sa paghahanda ng mga tubigan

Kasabay ng Bhumkal Diwas, ipinagdiwang rin ng mamamayan ang tagumpay ng kampanya sa malawakang land leveling na sinimulan noong 2011. Ang land leveling ay paghahanda sa lupa para makapag-ipon ito ng tubig at maabot ng pagdaloy ng tubig mula sa mga dike ng irigasyon katulad ng mga tubigan ng palay sa Pilipinas. Ang kampanya ng paghahanda ng lupa para maging tubigan ay bahagi ng rebolusyonaryong reporma sa lupa para paunlarin ang atrasadong agrikultura at itaas ang produksyon sa kanayunan ng India.

Partikular sa Bastar, nakaasa sa ulan ang pagsasaka ng mamamayan. Nakakapagtanim lamang sila malapit sa mga pond (maliit na lawa) at bukal. Inilunsad dito ang kampanya para sa tubigan noong 2011.

Pinangunahan ng mga Jantana Circar ang kampanya sa pagpapatag ng masasaklaw na mga lupain. Naglaan ang mga komite ng minimum na 5 hanggang 20 araw ng pagpapatag ng lupa kada komunidad. Bago ikinakasa ang trabaho sa mga sakahan, idinadaos nito ang mga pulong pagsisiyasat kung saan sinusuri ang katayuan sa ekonomya ng taumbaryo at pagpirmi sa pagsusuri sa uri ng mga pamilya. Itinatakda dito kung sinu-sino ang may pinakamatitinding pangangailangan. Isinasama sa kolektibong pagsisikap ang mga lupa ng mga martir at mandirigma ng People’s Liberation Guerilla Army, ang hukbong bayan sa India. Kada taon, mahigit 1.5 lakh o 150,000 ang buong siglang lumalahok sa mga aktibidad na ito.

Tuwing may kolektibong pagpapatag, umaalalay ang mga departamento sa pangkalusugan ng mga Jantana Circar. Lumalahok din ang mga Pulang gerilya. Dahil walang mga makinang pang-agrikultura, nagdadala ng kani-kanyang gamit ang mga magsasaka. Tuwing gabi, nagtatanghal ng mga programang pangkultura ang mga artista ng bayan. Sa huling araw ng aktibidad, nagkakatay ang mga komite ng baka bilang handog sa mga kalahok. Kada taon, naglalaan ng pondo ang mga lokal na gubyernong bayan para ipantustos sa aktibidad na inihahalintulad ng CPI-Maoist sa trabahong komunal.

Noong 2021, inilunsad ng Dandakaranya Special Zonal Commitee ang pagsusuma sa 10 taong karanasan sa kampanya. Sangkot rito ang lahat ng mga komite ng mamamayan. Sakop ng pang-sonang komite ang malalawak na rehiyon ng Chhattisgarh, Odisha, Telangana at Andhra.

Hindi kailanman naging masaya ang reaksyunaryong estado sa mga repormang agraryong saanmang bahagi ng Dandakaranya. Sa nakaraang 10 taon, hindi bababa sa anim na kasama ang napatay sa mga pananalakay ng mga pwersa ng estado sa mga aktibidad na ito. Iligal na sinasamsam ng mga pulis ang mga gamot na inihahanda ng mga komiteng medikal. Pinaiigting nila ang mga operasyong pantugis sa mga panahong naghahanda para sa pagtatanim ang mamamayan. Pero dahil malikhain ang masa, may mga pamamaraan na sila para linlangin o ilihis ang atensyon ng kaaway mula sa kanilang mga aktibidad.


Hango sa ulat na ibinahagi ni Kasamang Amrut ng Communist Party of India-Maoist

AB: Bhumkal Diwas, ginunita ng rebolusyonaryong mamamayan ng India