Black Hearts Day sa Araw ng mga Puso, inilunsad ng mga manggagawang pangkalusugan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naglunsad ng tinagurang “Black Hearts Day” ang mga manggagagawang pangkalusugan mula sa pribado at pampublikong ospital sa Metro Manila at Baguio City noong Pebrero 14, Araw ng mga Puso. Anila, simbolo ang itim na puso ng kanilang pagkadismaya sa rehimeng Marcos sa nagpapatuloy na pagkakait nito sa kanila ng nakabubuhay na sweldo, mga naunsyaming benepisyo, sa laganap na kontraktwalisasyon sa sektor at iba pang matagal nang kahingian ng mga manggagawang pangkalusugan.

Isinagawa ng mga unyon ng manggagawang pangkalusugan na nabubuklod sa ilalim ng Health Workers United For Wage Increase (HWUWI) ang kanilang protesta sa pambansang upisina ng Department of Health (DoH) sa Santa Cruz, Maynila. Kinalampag nila ang DoH sa anila’y “kalunus-lunos na kalagayan” ng sektor. Pinatindi pa ito ng insensitibong mga aksyon ng rehimeng Marcos.

“Ang sitwasyong ito ay maituturing na nakababahala laluna’t nasa masidhing krisis ang bansa, gayundin ang sistema ng pampublikong kalusugan,” ayon kay Robert Mendoza, pambansang pangulo ng Alliance of Health Workers (AHW) at convenor ng HWUWI. Pagdidiin pa niya, inuuna pa ng rehimeng Marcos ang “charter change” kaysa tugunan ang hinaing na matagal na nilang iginigiit.

Binatikos naman ni Ernesto Bulanadi, pangulo ng Tondo Medical Center Employees Association-AHW, ang paggasta ng rehimeng Marcos para sa confidential at intelligence funds, Maharlika Investment at ngayon sa People’s Initiative gayong ang bilyun-bilyong inilaan dito ay pupwede sanang ibinigay sa mga manggagawang pangkalusugan at sektor pangkalusugan.

Muling iginiit ng mga unyon at manggagawang pangkalusugan ang ₱33,000 entry salary para sa mga manggagawang pangkalusugan sa pribado at publikong ospital, gayundin para sa ibang empleyado ng gubyerno. Dapat din umanong ibigay na ang labis-labis na naantalang Health Emergency Allowance at ang Performance Based Bonus para sa 2021-2022.

AB: Black Hearts Day sa Araw ng mga Puso, inilunsad ng mga manggagawang pangkalusugan