Blokeyo sa pagkain, nagdulot ng gutom sa 2 barangay sa Quezon

, ,

Nagdudulot ng malawakang kagutuman at kahirapan ang blokeyong pang-ekonomya na ipinapataw ng mga yunit ng 2nd ID sa mga barangay ng General Nakar, Quezon. Ang blokeyo ay ipinataw ilang linggo mula nang simulan ng 80th IB, 1st IB at Special Action Forces ng pulis ang kanilang operasyong militar sa naturang bayan noon pang Setyembre. Pangunahing nakararanas ng kalupitang militar ang mga residente ng Barangay Lumutan at Barangay Pagsangahan.

Sa Barangay Lumutan (may populasyong hindi bababa sa 1,200), tanging prutas na lucban (pomelo) na lamang ang kinakain ng ilang pamilya dahil limitado ang nabibiling bigas sa tindahan kung panahon ng “kawitang palakol” o walang hanapbuhay dulot ng tag-ulan, at walang makain ang mga tao bago ang anihan. Dulot ito ng pagkontrol ng militar sa binibili at ipinapasok na bigas ng maliliit na negosyante sa barangay.

Ganito rin ang kalagayan ng mga residente sa Barangay Pagsangahan (may populasyong hindi bababa sa 1,700). Sa Sityo Yukyok, iniulat ng mga residente na halos wala nang laman ang mga tindahan ngunit nililimitahan pa sa tiglimang kilong bigas ang mabibili ng bawat pamilya. Lubhang kulang ito para sa malalaking pamilyang magsasaka na subsob sa maghapong pisikal na trabaho. Hinaharang din ng mga sundalo at pulis maging ang kanilang pagtatanim at pag-aasikaso sa bukid.

Liban pa dito, hindi na makakilos ng maayos ang mga residente dahil sa takot laluna tuwing may balita ng presensya ng militar o pulis sa kanilang komunidad. Bantog ang mga yunit ng 80th IB, 1st IB at SAF sa mga paglabag sa karapatang-tao kaya laging aligaga ang mga residente.

Ang mamamayan sa bayan ng General Nakar ay malaon nang tinarget ng militarisasyon at operasyong kombat ng militar dahil sa kanilang pagtutol sa pagtatayo ng proyektong Kaliwa-Kanan-Laiban Dam na magpapalayas sa buu-buong komunidad ng mga katutubo, pareho sa Rizal at Quezon.

AB: Blokeyo sa pagkain, nagdulot ng gutom sa 2 barangay sa Quezon