Climate justice, sigaw ng mamamayang Pilipino

,

Nakikiisa ang iba’t ibang grupong pangkalikasan at demokratiko sa Global Day of Action for Climate Justice na isinagawa kahapon, Nobyembre 12, sa iba’t ibang panig ng mundo. Ang internasyunal na pagkilos ay itinaon sa ika-27 Conference of the Parties of the UNFCCC (COP27) na nagaganap sa Sharm el-Sheikh, Egypt mula Nobyembre 6 hanggang 18. Ang kanilang panawagan: Climate Justice Now!

Kabilang sa mga nakiisa ang Kilusang Mayo Uno, na nanawagan para sa climate justice. “Kadalasang biktima ng mga epekto ng climate ang change ang mga bulnerableng sektor kabilang ang mga manggagawa,” ayon sa grupo. “Kinakailangang magkaron ng kumprehensibong plano at programa ng gubyerno hinggil dito.” Idiniin nila na ang laban sa climate change ay laban din sa imperyalismo, na siyang nangungunang salarin sa problemang ito.

Para sa Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya), nakiisa sila sa protesta para ipabatid ang kawalang-aksyon ng rehimeng Marcos para pigilan ang mapanirang mga proyektong reklamasyon–hindi lamang sa kalikasan kundi maging sa kanilang kabuhayan. Sa tala ng grupo, mayroong 187 proyektong reklamasyon sa buong bansa na sasaklaw s 25,000 ektarya ng pangisdaang tubig kung saan 16% sa mga ito o 30 proyekto ay sa Manila Bay.

Nakiisa rin ang Sandugo Alliance, na nagsabing hindi makakamit ang kapayapaan kung walang climate justice. Gayundin ang paninindigan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Kalikasan PNE, mga grupo ng mangingisda, syentista, maralita, kabataan, estudyante at marami pang iba. Nagtipon sila sa Bantayog ng mga Bayani sa Quezon City sa araw na ito para ipakita ang kanilang pagkakaisa at pakikiisa sa laban sa climate change.

Nagkaroon din ng mga pakikiisa ang mga myembro ng International League of Peoples’ Struggles (ILPS) sa Hong Kong, South Korea at Indonesia.

“Ang number 1 polluter, number 1 na dahilan ng climate crisis ay ang imperyalistang Estados Unidos,” ayon kay Alan Sarte, secretary-general ng ILPS-Philippines. “Ang mga gyerang isinusulong sa Middle East, sa Ukraine, sa Yemen, at sa iba’t ibang panig ng mundo ay may kaugnayan sa pagsusulong ng petrolyong imperyalismo.”

Imperyalismo at ang COP27

Ang COP27 ay taunang pagtitipon ng mga lider ng mundo para ilahad ang target ng kani-kanilang mga bansa kaugnay sa pagpapababa ng temperatura ng planeta na dahilan ng mga sakuna sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Ilang dekada na itong nagaganap pero hanggang ngayon ay wala pa ring naisagawang makabuluhang hakbang laban sa krisis sa klima. Sa halip, nakipagsabwatan ang mga monopolyo kapitalista sa mga estado nila para ipatupad ang carbon colonialism, produksyon ng fossil fuel at greenwashing o pagtatago ng mapaminsalang mga operasyon o produkto sa likod ng mga hakbang na kunwa’y maka-kalikasan.

“Bigong-bigo ang mga kumperensya tulad ng COP sa pagharap sa climate crisis, kahit sa usapin lamang ng iginigiit na pagpababawas ng global greenhouse gas emissions,” ayon sa ILPS. “Sa halip, naging larangan ang mga ito para i-greenwash ang imperyalismo, at pahintulutan ito na mang-agaw ng lupa at lumabag sa mga karapatang-tao sa tabing ng maka-kalikasan na retorika.” Ginagamit nila ang COP para gumawa ng hungkag na mga pangako, sa halip na papanagutan ang pinsalang idinudulot nila sa planeta. “Nagpapatuloy ang padron ng pagmimina (ng mga rekurso) at pagpapalayas, laluna sa mga malakolonya at kliyenteng estado,” anito.

Ayon mismo sa grupo ng mga eksperto na inatasan ng United Nations na pasadahan ang mga “pangako” ng mga korporasyon, puno ng panloloko ang mga “target” ng kumpanya, bangko at mga syudad para maabot ang tinatawag na “net-zero emission.”

“Karamihan sa mga pangakong net-zero ay walang laman na mga islogan at pagpapasiklab,” ayon kay Catherine McKenna, pinuno ng naturang grupo ng mga eksperto. Ito ay dahil sa likod ng mga pangako, patuloy at pinalalaki pa ng naturang mga kumpanya ang kanilang pamumuhunan sa mga aktibidad na nakasisira sa kalikasan, tulad ng pagmimina ng langis at pagkalbo ng kagubatan.

“Permanente ang pinsala na idinulot ng imperyalismo sa planeta dulot ng walang patid na pagpapalawak at panghihimasok nito,” dagdag na pahayag ng ILPS. “Trilyon na ang tinabong tubo ng mga multinasyunal na kumpanya, laluna ang mga higante sa fossil fuel (langis at natural gas) sa nakaraang mga dekada sa kapinsalaan ng mga bansa, komunidad at mamamayan sa buong mundo. “Ang malawakang pamiminsala at pagdidisbalanse sa ekolohiya na idinulot ng sobrang produksyon na walang patid at pinaandar ng fossil fuels ang lumikha ng matinding global warming, climate change at ecological collapse na dinaranas na natin ngayon,” anito.

#COP27
#RiseForClimateJustice
#EndClimateImperialism

AB: Climate justice, sigaw ng mamamayang Pilipino