Dagdag sahod, ipinanawagan sa harap ng pagpalo ng implasyon sa 8.7%

,

Dagdag-sahod ang panawagan ng mga manggagawa sa harap ng lalo pang pag-arangkada ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo noong Enero. Pumalo sa 8.7% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo sa nakaraang buwan, mas mataas sa 8.1% noong Disyembre 2022. “Record breaking” ang kutya ng mga manggagawa dahil pinakamataas ito mula 2008, alinsunod sa datos ng Philippine Statistics Authority. Taliwas ito sa bukambibig ng mga upisyal sa ekonomya ni Marcos Jr na babagal na ang pagtaas ng mga presyo pagkatapos ng Pasko.

Tulad sa nakaraan, pangunahing nagpataas ng inflation rate ang pagkain at inumim, 10.7% mula sa 10.2% noong Disyembre 2022. Nananatili ring mataas ang mga singil sa pabahay at lalupang tumaas ang singil sa tubig, kuryente, panggatong (LPG at iba pa) tungong 8.5% mula 7% noong Disyembre 2022.

“Para sa aming mga manggagawa, nagangahulugan ito ng pagdausdos ng tunay na halaga ng sahod namin dito sa NCR patungong ₱482,” pahayag ng sentro ng mga manggagawang Kilusang Mayo Uno. Pinakamataas ang minimum na sahod sa pambansang kabisera kaya dagdag pang bumagsak ang tunay na halaga ng sahod labas nito. Malala pa, higit na mas mabilis ang pag-arangkada ang pagtaaas ng mga presyo ng bilihin sa labas ng NCR. Sa nakaraang dalawang buwan, pinakamabilis ang implasyon sa Western Visayas, at bago nito, sa Davao region.

“Kada buwan, patindi lang nang patindi ang hirap at gutom na kinakaharap namin at ng aming mga pamilya,” ayon pa sa KMU. “(S)a buong panahon ng kanyang panunungkulan, wala pa siyang kahit anong nababanggit tungkol sa aming mga isyu at panawagan.”

Katunayan, binawasan pa ni Marcos ang pondo para sa mabigyan ng pansamantalang ginhawa ang mamamayan. Hindi nito ipinamahagi ang ipinangakong ₱18.3 bilyong ayuda noong nakaraang taon at kinaltasan nito ang pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) para ngayong taon. Milyun-milyong mahirap na pamilya ang umaasa sa napakaliit na 4Ps para makaapay sa kanilang mga pangangailangan.

Noong Disyembre kung saan 8.1% ang implasyon, nasa ₱1,146 na ang nakabubuhay na sahod, ayon sa IBON Foundation.

Hindi totoong awtomatikong tataas ang tantos ng implasyon kung itataas ang sahod tulad ng idinadahilan ng estado at malalaking kapitalista sa pagtanggi nito sa makatarungang hiling ng mga manggagawa. Sa pag-aaral ng Ibon, sa 31 pagkakataong itinaas ang sahod sa nakaraang 37 taon (mula 1986), 16 beses lamang tumaas ang implasyon. Sa 15 pagkakataon, bumaba pa nga ang tantos ng implasyon sa sumunod na anim ba buwan. Hindi magiging “inflationary” ang dagdag-sahod laluna kung oobligahin ang mga kapitalista na bahagyang kaltasan ang kani-kanilang mga dambuhalang kita.

AB: Dagdag sahod, ipinanawagan sa harap ng pagpalo ng implasyon sa 8.7%