Dinukot ng miilitar na mga tagapagtanggol ng kalikasan, dumulog ng proteksyon sa Korte Suprema

,

Naghain ng petisyon noong Setyembre 28 para sa “writ of amparo” at “habeas data” sa Korte Suprema ang mga abugado nina Jonila Castro at Jhed Tamano, mga aktibistang tagapagtanggol ng kalikasan na nakalaya mula sa pagdukot at iligal na detensyon ng 70th IB. Humingi din ang sila ng pansamantalang proteksyon para sa dalawang aktibista at kanilang mga pamilya sa harap ng mga banta sa kanilang buhay.

Ang writ of amparo ay iginagawad na proteksyon ng Korte Suprema sa mga indibidwal o grupong may banta sa buhay, kalayaan at kaligtasan mula sa militar, pulis at estado. Ang habeas data naman ay nag-oobliga sa mga ahensya ng estado na ilabas at sirain ang lahat ng dokumento o impormasyon na tinipon ng militar at pulis laban sa mga indibidwal o grupong ito.

Sina Castro at Tamano, na kapwa aktibo sa paglaban sa rekalmasyon sa Manila Bay, ay biktima ng sapilitang pagkawala, iligal na detensyon, tortyur at iba pang mga paglabag sa kanilang karapatang-tao ng mga pwersa ng 70th IB, at kasapakat nito sa National Task Force-Elcac.

Dinukot sina Tamano at Castro sa Orion, Bataan noong September 2. Kalaunan ay nagpakilala sa dalawang biktima ang mga dumukot sa kanila bilang ahenteng paniktik ng 70th IB. Sa loob ng 14 araw, itinanggi ng militar na hawak nila ang dalawa. Matapang na ibinunyag nina Tamano at Castro ang pagdukot sa kanila ng militar sa isang press conference na ipinatawag ng NTF-Elcac noong Setyembre 19 para sana iharap sila na mga “surenderi.”

Sinuportahan ng Karapatan at iba pang mga grupo sa karapatang-tao ang ligal na hakbang ng mga biktima. “Sa nagdaang linggo mula nang ipresenta sila sa midya bilang mga pekeng “surrenderee,” nakita natin kung paanong ang NTF-Elcac, Armed Forces of the Philippines (AFP), at iba pang upisyal ay patuloy na nire-red-tag, sinisiraan, at binabantaan sila ng mga kaso,” ayon kay Cristina Palabay, pangkalahatang kalihim ng Karapatan. Giit niya, ang mga petisyon para sa writ ay paraan para protekthan ang mga biktima sa walang-hiyang pagtatakip sa pagdukot sa kanila ng estado.

Kabilang sa mga inireklmo ng dalawang biktima sina 70th IB Commanding Officer Lt. Col. Ronnel dela Cruz, mga myembro ng 70th IB ng Philippine Army, Police Captain Carlito Buco at mga miyembro ng Philippine National Police sa Bataan, National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, NTF-Elcac at lahat ng kumikilos batay sa utos ng mga nabanggit na ahensya ng gubyerno.

Kung kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon para sa writ of amparo, maidedeklara ang mga pinangalanang respondent bilang responsable sa sapilitang pagkawala at iligal na detensyon nina Castro at Tamano. Ang dalawa ay tinulungan ng Free Legal Assistance Group sa pagsasampa ng petisyon.

“Kailangang ang patuloy na pagbabantay at militansya para lubusang tiyakin ang proteksyon at pagtatanggol sa karapatan hindi lamang nina Castro at Tamano, kundi lahat ng nasa ilalim ng pagbabanta ng mga pwersa sa seguridad ng estado ng administrasyong Marcos Jr,” ayon pa kay Palabay.

AB: Dinukot ng miilitar na mga tagapagtanggol ng kalikasan, dumulog ng proteksyon sa Korte Suprema