DoH, kinalampag ng manggagawang pangkalusugan sa mga pribadong ospital

,

Nagprotesta ang mga manggagawang pangkalusugan mula sa mga pribadong ospital sa harap ng upisina ng Department of Health (DOH) sa Maynila noong Agosto 3 at Agosto 4 para singilin si Secretary Dr. Teodoro Herbosa sa matagal nang naantalang Health Emergency Allowance (HEA). Nakiisa ang mga lokal na unyon sa aabot sa 30 ospital sa dalawang araw na pagkilos.

Pangunahing iginiit nila ang agarang pagbibigay ng kanilang HEA noong July-December 2021, January-December 2022 at January-July 2023.

Pinangunahan ng Private Healthcare Worker’s Network ang pagkilos. Ayon sa grupo, “ang [mga benepisyong] ipinangakong ipagkakaloob sa lalong madaling panahon ay pawang paasa at pangakong lagi na lang napapako.”

Giit pa nila, “kung nagawa naming makipaghamok sa panganib ng pandemya at pagtagumpayan ang laban dito, kaya rin naming patuloy na makibaka para sa benepisyo at proteksyon ng lahat ng mga manggagawang pangkalusugan.”

Noong Agosto 4, nagprotesta rin ang aabot sa 200 manggagawang pangkalusugan at mga unyonista sa ilalim ng United Private Hospital Unions of the Philippines (UPHUP).

Ayon kay Dennis Memoracion ng The Medical City Employees Association, ilang linggo na silang nanahimik at naghintay na tutuparin ng DOH at Center for Health Development (CHD) ang “maginoong usapan at kasunduan” para sa agarang pamamahagi ng mga benepisyong nakasaad sa batas. “Huwag sanang sagarin ang aming pasensya dahil ito man ay may hangganan rin,” aniya.

Nagpaabot ng pakikiisa at lumahok din sa protesta ang mga kinatawan ng Alliance of Health Workers. Ayon sa AHW, marami pa rin sa mga manggagagawang pangkalusugan sa pribado at lokal na mga pampublikong ospital ang di pa rin nakatatanggap ng HEA. Gayundin, hinintay na lamang ng malalaking pampublikong ospital ang kanilang HEA mula Enero-Hulyo 2023.

AB: DoH, kinalampag ng manggagawang pangkalusugan sa mga pribadong ospital