Hatol ng International Court of Justice, dapat ipatupad ng Israel—ILPS

,

Ipinaabot ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) ang kanilang suporta sa mamamayang Palestino matapos ilabas ng International Court of Justice (ICJ) ang hatol nito laban sa Israel kaugnay ng isinampang kaso ng South Africa na paglabag sa Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Naglabas ng desisyon ang ICJ noong Enero 26 na nagsabing posibleng mayroong mga paglabag ang Israel sa naturang kumbensyon. Bagaman hindi nito pinahinto ang pag-atake ng Israel sa Gaza, inatasan nito ang Israel na ipatupad nito ang anim na mga prubisyunal na hakbang.

Giit ng korte, dapat iwasan ng Israel ang mga aktong lumalabag sa Genocide Convention, iwasan at parusahan ang pang-uupat at direktang pagsasagawa ng henosidyo, at gumawa ng kagyat at epektibong mga hakbang para tiyakin ang pagbibigay ng makataong tulong sa mga sibilyan sa Gaza. Inatasan din nito ang estado ng Israel na ipreserba ang mga ebidensya ng henosidyo at magsumite ng ulat sa korte sa loob ng isang buwan kaugnay ng mga hakbang na ginawa nito kaugnay ng atas.

Isinampa ng South Africa ang kasong henosidyo ng Israel sa ICJ noong Disyembre 29, 2023 kaugnay sa walang awat nitong pambobomba at pang-aatake sa Gaza. Iginiit nito na dapat magkaroon ng nararapat na mga hakbang para protektahan ang mga Palestino laban sa ibayo, mas matindi at hindi mapananauling pinsala sa kanilang mga karapatan na walang pakundangang nilalabag.

Inilunsad ng Israel mula Oktubre 7, 2023 ang pinatinding gerang agresyon at kampanya ng walang pakundangang pambobomba sa Gaza. Naghulog ang Israel ng 65,000 toneladang bomba sa makipot na lugar na ito at pumatay ng hindi bababa sa 27,000 katao kabilang ang libu-libong mga sanggol at bata. Samantala, nasa 10,000 ang naitalang nawawala hanggang sa kasalukuyan. Kabuuang 1.8 milyong Palestino ang napalayas at walang sapat na pagkain, tubig at iba pang batayang pangangailangan.

Ang ICJ, tinatawag ding World Court, ay isa sa anim na mga organo ng United Nations na layuning magbigay ng mga upinyon at hatol kaugnay ng internasyunal na mga usaping ligal. Ginanap ang mga pagdinig ng kaso laban sa Israel sa Peace Palace sa The Hague sa The Netherlands.

Tulad ng inaasahan, tinawag ng Zionistang Israel na isang “kahihiyan” ang desisyon ng korte. Iginiit nitong mayroon itong “karapatan para ipagtanggol ang sarili,” na sa katotohanan ay pagpapatuloy ng deka-dekada nang okupasyon at pinatitinding pang-aatake laban sa mamamayang Palestino.

Samantala, kinundena ng ILPS ang pagtatanggol ng imperyalismong US sa Israel matapos ilabas ng korte ang desisyon. Anang US, “walang batayan” ang desisyon ng korte. Sagot ng ILPS, malinaw na duguan rin ang kamay ng US sa ginagawang pagpopondo at pagsuporta sa pang-aatake ng Israel sa Gaza at henosidyo sa mga Palestino. Idiniin din ng ILPS na mismong ang US ang ilang beses nang humarang sa UN ng pagtutulak ng ceasefire o tigil-putukan sa Gaza. Imbwelto rin umano sa mga krimeng ito ang United Kingdom at European Union.

“Ang hatol ng ICJ ay isang ligal na tagumpay na dulot ng milyun-milyong nagprotesta sa buong mundo,” ayon kay Len Cooper, chairperson ng ILPS. Aniya, ang militanteng kilusang masa na sumusuporta sa Palestine sa buong mundo ang tanging pag-asa para igiit ang paghinto ng henosidyo.

Hinimok niya ang iba’t ibang organisasyon at mga samahan sa buong daigdig na pag-ibayuhin ang mga kampanyang boykot, divestment at sangsyon laban sa Israel, gayundin ang mga kampanyang pag-aaral, pag-oorganisa at pagpapakilos para suportahan ang Palestine.

“Tuntungan natin ang desisyon ng ICJ at umani ng higit na malalaking mga tagumpay sa hinaharap hanggang sa ganap na mapalaya ang Palestine,” pagtatapos ni Cooper.

Ipinabatid din ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang pagtanggap nito sa hatol ng ICJ. Anang grupo, magsisilbing ligal na batayan ito para itulak ng mamamayang Pilipino ang Gubyerno ng Pilipins, bilang bahagi ng UN, na kundenahin ang Israel sa mga akto ng henodisyo nito laban sa mga Palestino.

AB: Hatol ng International Court of Justice, dapat ipatupad ng Israel—ILPS