Higit 100 manggagawa ng Dream Builders Pro Inc, nagwelga

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sinimulan ng higit 100 manggagawa ng Dream Builders Pro Inc (DPI) ang kanilang welga noong Marso 18 matapos di makatarungan at biglaang tinanggal ang mga lider at aktibong kasapi ng kanilang unyon. Ang kumpanya ay sangay sa konstruksyon ng real estate developer na Filinvest Land Inc, subsidyaryo ng kumpanyang Filinvest Development Corporation (FDC) na pag-aari ng pamilyang Gotianun. Itinirik ng unyon ang kanilang welga sa warehouse ng kumpanya sa Manna East, Barangay Dalig, Teresa, Rizal.

Ayon sa mga manggagawa, dating direktang nag-eempleyo ng mga manggagwa ang DPI. Nang matunugan nito ang napipintong pagkabuo ng unyon, bigla itong pumaloob sa kontrata ng “subcontracting” sa isang manpower agency.

Sa unang araw pa lamang ng welga, pinuntahan na ng mga pulis at pribadong gwardya ng DPI ang kubol ng mga manggagawa. Paglabag ito sa karapatan ng mga manggagawa at maging sa balangkas ng reaksyunaryong batas na nagbabawal sa pakikialam ng armadong mga pwersa sa usapin sa pagitan ng mga manggagawa at kapitalista. Nakasaad dito na ang tanging maaring pumagitna sa labor dispute tulad ng welga ay ang Department of Labor and Employment. Ipinagbabawal din ang presensya ng pulis at armadong pwersa nang 50 metro mula sa piketlayn.

Giit ng unyon, kumpleto ang mga rekisitong dokumento ng kanilang welga tulad ng notice of strike o NoS, strike result, minutes ng negotiation, at iba pang mga dokumento. Inihain nila ang kanilang NoS noong Pebrero sa upisina ng DOLE sa Intramuros.

Tumaas ang net income ng FLI nang 30% tungong ₱3.77 bilyon noong 2023. Umabot sa ₱22.55 bilyon o 13% paglaki naman ang naitala nito sa kanilang consolidated revenue para sa taong iyon mula sa ₱19.94 bilyon na rebenyu noong 2022.

May kontrata ang FLI ng mga proyektong pabahay na may halagang ₱8.7 bilyong halaga noong nakaraang taon sa Rizal, Laguna, Pangasinan, Cebu, Davao, South Cotabato, Zamboanga, at Iloilo.

AB: Higit 100 manggagawa ng Dream Builders Pro Inc, nagwelga