Articles tagged with Strike Movement

Higit 100 manggagawa ng Dream Builders Pro Inc, nagwelga
March 20, 2024

Sinimulan ng higit 100 manggagawa ng Dream Builders Pro Inc (DPI) ang kanilang welga noong Marso 18 matapos di makatarungan at biglaang tinanggal ang mga lider at aktibong kasapi ng kanilang unyon. Ang kumpanya ay sangay sa konstruksyon ng real estate developer na Filinvest Land Inc, subsidyaryo ng kumpanyang Filinvest Development Corporation (FDC) na pag-aari […]

₱2 alok na dagdag-sahod ng FCF Manufacturing, insulto; mga manggagawa, magwewelga
December 20, 2023

Naghain ng Notice of Strike ang unyon na Buklod ng Manggagawa sa FCF Manufacturing (BMFCFM) sa National Conciliation and Mediation Board (NCMB) noong Disyembre 5 matapos tanggihan ng kapitalista ng FCF Manufacturing ang giit ng unyon na ₱50 dagdag sahod sa collective bargaining agreement (CBA) nito. Inalok lamang ang mga manggagawa ng mapang-insultong ₱2 dagdag-sahod. […]

2 milyon, nagprotesta sa France laban pagtaas ng edad pagretiro
January 23, 2023

Dalawang milyong mamamayan ang nagwelga at nagprotesta sa iba’t ibang bahagi ng France noong Enero 22 para labanan ang panukalang pagtataas ng edad sa pagreretiro mula 62 tungong 64 taong gulang. Layunin ng panukala na patagalin ang pagpiga pareho sa lakas-paggawa ng mga manggagawa at buwis sa kanilang mga sahod. Pinakamalaki ang protesta sa Paris, […]

Welga ng 450,000 manggagawa, ikinakasa sa UK
January 20, 2023

Halos kalahating milyong manggagawa na kabilang sa mga unyon sa United Kingdom ang naghahandang magwelga para ipaglaban ang makaratungang pagtaas ng kanilang sahod sa gitna ng pagsirit ng implasyon at pagtaas ng cost of living sa bansa. Karamihan sa kanila ay halos isang dekada nang di nakatatanggap ng dagdag-sahod, at sa aktwal ay dumanas pa […]