Hybrid Seeds Program ni Marcos, itinakwil ng mga magsasaka

Tinawag ng mga magsasaka sa ilalim ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas na “walang alam sa pagsasaka” at “manhid” si Ferdinand Marcos Jr matapos imungkahi nitong tamnan ng binhing hybrid ang may 1.9 milyong ektaryang palayan sa susunod na apat na taon. Target itong ipatupad sa Panay, Eastern Visayas, SOCCSKARGEN at BARMM.

“Katulad lamang itong hybrid seed program sa Masagana 99 ni Marcos Sr na nagtali sa mga magsasaka sa mga binhing high-yielding (mataas ang produksyon) at nakaasa sa mga kemikal, mamahaling pataba at pestisidyo,” ayon kay Ka Paeng Mariano ng KMP.

Mapipiltang laging bumili ng bihin ang mga magsasaka kung binhing hybrid ang ipatatanim sa kanila, ayon kay Ka Paeng. Ito ay dahil hindi pwedeng ibinhi ang mga buto nito, di katulad ng inbred o sertipikadong mga binhi.

“Kaiba sa (sertipikadong mga buto), ang mga hybrid (na buto) ay hindi na pwedeng i-binhi. Palaging bibili ang magsasaka. Ang kumpanya ng hybrid seeds ang may tiyak na kita dito,” aniya. Binatikos ang SL Agritech Corporation, isang kumpanyang nagbebenta ng hybrid seeds, na nangunguna sa pagtutulak sa naturang programa.

“Dapat magparami tayo ng klase ng binhi ng palay, tuloy-tuloy lang ang (pagpapaunlad ng buto) ng palay at palakasin ang produksyon ng lokal na palay,” paliwanag ni Ka Paeng. “Kapag taniman, nakapagtatabi ng binhi ang mga magsasaka, nakakapagpalitan din sila ng binhi (seed exchange). Kapag hybrid rice seeds lang ang ipatatanim, hindi na pwede ito.”

“Huwag lang iisa o iilang klase binhi ng palay ang dapat itanim. Kapag ganito, magkakaroon ng erosion of genetic diversities (pagkawala ng pagkakaiba-iba). Kung may genetic uniformities o iisa lang ang binhi, kapag tinamaan ng sakit, peste o virus ang palay, salanta agad. Ganun ang nangyari sa IR8 sa Masagana99 ni Marcos Sr. ‘Yung resistance (o kakayahang lumaban) ng pananim na palay humihina din pagtagal ng panahon kaya dapat patuloy ang breeding at conservation ng mga binhi. Marami na rin tayong improved inbred varieties ng palay kaya hindi dapat ipilit ang hybrid rice lang.”

Nagsimulang kontrolin ng malalaking kumpanyang kemikal at agribisnes ang agrikultura sa pamamagitan ng pagtataguyod ng International Rice Reseach Institute ng mga genetically modified na binhi ng palay na pumatay sa mahigit 4,000 tradisyunal at makalumang klase ng bigas.

Lahat ng mga binhi ay dapat libreng gamitin, iimbak, paghaluin at ibenta ninuman, ayon naman sa KMP.

AB: Hybrid Seeds Program ni Marcos, itinakwil ng mga magsasaka