Ika-18 anibersaryo ng CPI-Maoist, ipagdiriwang

,

Nanawagan ang Komite Sentral ng Communist Party of India (CPI-Maoist) sa People’s Liberation Guerilla Army, mga organong pampulikita ng mamamayan at lahat ng rebolusyonaryong mamamayan na ipagdiwang ang ika-18 anibersaryo ng Partido sa kanayunan at kalunsuran mula Setyembre 21-27 ngayong taon.

Ang CPI (Maoist) ay itinatag noong Setyembre 21, 2004 matapos magsanib ang Communist Party of India (Marxist–Leninist) People’s War at Maoist Communist Centre of India. Bago magsanib ang dalawang partido, nakikibaka na ang mga myembro nito mula 1967.

Sa pahayag ni Ka Abhay, tagapagsalita ng Komite Sentral, noong Setyembre 10, nanawagan ang Partido na palawakin ang baseng masa sa lahat ng dako ng bansa, palakasin ang Partido at isulong ang digmang bayan sa India. Nanawagan din siya para sa paggapi sa kontra-rebolusyonaryong opensibong SAMADHAN-Prahar.

Sa anibersaryo nito, pararangalan ng Partido ang mga martir ng rebolusyon, kabilang ang tagapagtatag nitong sina Charu Mazumdar at Kanhai Chatterjee. Pararangalan din nito ang mga martir ng mga digmang bayan sa ibang bansa, tulad ni Presidente Gonzalo ng Peru, Ka Oris ng Pilipinas at Martin Naya, ang tagapagtatag ng Galicia Maoist Party.

Sa nakaraang taon, tuluy-tuloy ang mga pagsisikap ng Partido, PLGA at ang Strategic at Tactical United Front para ipatupad ang mga tungkulin sa gitna ng matinding pasistang atake ng kaaway. Kabilang sa mahahalagang nakamit ang relatibong pag-unlad sa mga larangan ng pagpapatatag ng ideolohiya, edukasyon sa pulitika, pagsasanay-militar, pagpapalawak ng mga organo sa kapangyarihang pampulitika at paglulunsad ng mga pakikibakang masa. Nagsisikap ang mga organo sa pampulitika na abutin ang antas-distrito para ipwesto ang mga binhi ng alternatibong modelo ng pag-unlad.

Nagaganap ngayon sa India ang serye ng mga pakikibakang masa laban sa militarisasyong kaakibat ng korporatisasyon. Nagsimula ito sa Silinger sa Chhattisgarh noong nakaraang taon. Sa loob ng matagal na panahon, ipinagtanggol ng mamamayang Telangana ang kanilang lupaing Podu. Sa gitna ng mga pakikibakang ito, nagsikap ang Partido na ipalaganap ang pulitikang pag-agaw ng pampulitikang kapangyarihan sa pamamagitan ng armadong paglaban.

Katulad sa ibang bahagi ng mundo, ipinalalagap ng pasistang Hindutvang gubyernong Modi ang mga patakarang globalisasyon at ginawang palaasa sa kapitalistang sistema ang bansa. Ginawa nitong pangkaraniwan ang panggigipit sa demokratikong karapatan ng mamamayan. Sa harap nito, handa ang mga inaaping uri, sektor at pambansang minorya na ilunsad ang pakikibakang maka-uri hanggang namamayani ang pang-aapi, panggigipit at diskriminasyon. Makikita ito sa halos isang taong paglaban ng mga magsasaka sa Agrarian Acts at paglaban ng mga empleyado ng bangko, kumpanya sa seguro at iba pang manggagawa laban sa pribatisasyon.

Sa gitna ng lahat ng ito, sumpa ng Komite Sentral ng Partido na paunlarin ang pakikibakang makauri at mga pakikibakang masa at humakbang sa landas ng matagalang digmang bayan.

AB: Ika-18 anibersaryo ng CPI-Maoist, ipagdiriwang