Ikatlong taon ng pagkamatay ng lider-unyonista sa Southern Tagalog, ginunita

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa pangunguna ng Lakas ng Manggagawa ng Fuji Electrics Philippines (LNMFEP-OLALIA-KMU), nagtipon-tipon ang mga manggagawa mula sa iba’t ibang pagawaan sa Calamba, Laguna ngayong araw, Marso 28, upang gunitain ang ikatlong taon ng pagpaslang kay Pangulong Dandy Miguel. Kilalang lider-unyonista si Miguel, hindi lamang sa Laguna kundi sa buong Southern Tagalog.

Pinagbababaril siya noong Marso 28, 2021 sa Barangay Canlubang, Cabuyao, Laguna habang pauwi mula sa pagawaan. Walong bala ang kumitil sa kanyang buhay. Tagapangulo siya noon ng LNMFEP-OLALIA-KMU at Vice-chairperson ng Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU).

Bilang pangulo ng unyong LMNFEP, matagumpay niyang pinamunuan at pinangunahan ang mga negosasyon para sa collective bargaining agreement (CBA) ng unyon at maneydsment noong kasagsagan ng pandemya.

Pinangunahan din niya ang pagsusulong ng kampanya ng manggagawa para sa pagkakamit ng makabuluhang dagdag-sahod, regularisasyon at laban sa kontraktwalisasyon, at laban sa ipinatutupad na neoliberal na mga patakarang mapaminsala sa kabuhayan ng masang manggagawa at mamamayan. Naging katuwang siya ng mga manggagawa ng Tanduay, Nexperia, Nestle, at NutriAsia sa kanilang mga pakikibaka.

“Tatlong taon na ang lumipas ngunit hindi pa rin nananagot si Duterte at ang mga pumaslang kay Pangulong Dandy,” pahayag ng Defend Southern Tagalog. Patuloy na nagsisilbing inspirasyon para sa mga manggagawa ng Southern Tagalog at mga tagapagtanggol ng karapatang-tao sa rehiyon ang kanyang diwang palaban at ang kanyang tapang, ayon sa grupo.

“Ipagpapatuloy natin ang kanyang labang nasimulan. Magpapatuloy din ang ating panawagan para sa hustisya,” anito.

AB: Ikatlong taon ng pagkamatay ng lider-unyonista sa Southern Tagalog, ginunita