Iran, nagpakawala ng mga misayl laban sa Zionistang Israel

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagpakawala ng hindi bababa sa 200 misayl at drone ang Iran kagabi, Abril 13, na tumarget sa mga base at pasilidad militar ng Israel. Ayon sa Iran, ang atakeng ito ay alinsunod sa internasyunal na batas kaugnay sa depensa sa sarili ng bansa at tugon sa ginawang pag-atake ng Israel sa embahada ng Iran noong Abril 1 sa Syria.

“Isinagawa sa bisa ng Article 51 ng UN Charter kaugnay sa lehitimong pagdepensa, ang aksyong militar ng Iran ay tugon sa agresyon ng Zionistang rehimen laban sa aming diplomatikong teritoryo sa Damascus,” pahayag ng foreign minister ng Iran. “Hindi kami mag-aatubiling gumawa ng dagdag na mga hakbang para ipreserba ang aming interes sa harap ng agresyon.”

Noong Abril 1, binomba ng Zionistang Israel ang embahada ng Iran sa Damascus sa bansang Syria. Kabilang sa mga napatay sa airstrike ang dalawang heneral ng hukbo ng Iran, limang tagapayong militar at iba pa. Ang atake ay bahagi ng pagpapalawak ng US at Israel sa armadong sigalot sa Middle East, at pagbira sa mga bansang sumusuporta sa paglaban ng mga Palestino sa Gaza. Agad na nagpatawag noon ng pulong ang Iran ng United Nations Security Council, pero hinadlangan ng US ang anumang aksyon.

Isa sa mga tinarget ng Iran ay ang Nevatim Air Base, kung saan nagmula ang mga eroplanong F-35 na umatake sa Syria. Ang air base na ito ay nakatayo sa mga teritoryong Palestinian na okupado ng Israel.

Ayon sa Iran, isinagawa nito ang operasyong militar matapos ang 10 araw ng pananahimik at pagpapabaya ng mga internasyunal na organisasyon, partikular ng United Nations Security Council, para kundenahin ang agresyon at kriminalidad ng zionistang rehimen.

“Maari ituring na sarado na ang usapin,” pahayag ng ambasador ng Iran sa UN ilang oras matapos ang aksyong militar. “Gayumpaman, kung gagawa ang Israel ng isa pang pagkakamali, mas matindi ang magiging tugon ng Iran. Ang sigalot na ito ay sa pagitan ng Iran at rehimeng Israel. Hindi dapat makialam ang US.”

“Binabalaan namin ang teroristang gubyerno ng America na ang anumang suporta o partisipasyon nito laban sa interes ng Iran ay magreresulta sa mapagpasya at magiging kalunus-lunos na tugon ng armadong hukbo ng Islamic Republic ng Iran,” ayon sa armadong hukbo ng bansa. “Gayundin, pananagutan ng America ang buhong na mga aksyon ng Zionistang rehimen, at kung hindi pipigilan ang mamamatay-batang rehimen na ito sa rehiyon, mananagot ito,” babala ng Iran.

AB: Iran, nagpakawala ng mga misayl laban sa Zionistang Israel