Kabataang Pilipino, nagprotesta sa embahada ng Zionistang Israel laban sa henosidyo nito sa Palestine

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagmartsa patungong embahada ng Israel sa Bonifacio Global City (BGC) sa Taguig City ang kabataang Pilipino sa ilalim ng Filipino Youth for Palestine, Anakbayan at League of Filipino Students para muling kundenahin ang henosidyo ng US at Israel sa Gaza noong Mayo 15. Bago pa sila makalapit sa embahada, hinarang at tinangka silang buwagin ng mga pulis at mga gwardya ng BGC. Di bababa sa 15 kabataan ang nasugatan sa pandarahas ng pulis. Matapos ang 45-minutong panggigiit, itinuloy nila ang kanilang programa sa harap ng embahada.

Ang pagkilos ay pakikiisa sa intenasyunal na panawagan para gunitain ang ika-76 anibersaryo ng Al Nakba (Ang Sakuna) kung saan unang marahas na pinalayas ng Zionistang kilusan ang mga Palestino sa kanilang lupain para itatag ang estado ng “Israel.” Sa buong mundo, pinaiigting ng mamamayan ang mga pagkilos laban sa Zionistang Israel sa harap ng walang awat na pambobomba at pang-aatake nito sa Gaza. Kabilang dito ang lumalaganap na mga kampuhan at protesta sa mga kampus sa US.

“Kinukundena namin ang Philippine National Police at ang Taguig local government unit sa marahas na dispersal, panggigipit at pisikal na pang-aatake sa kabataang mapayapang nagpuprotesta bilang pakikiisa sa mamamayang Palestino at laban sa nagpapatuloy na henosidyo ng US at Israel sa Palestine,” pahayag ni Kate Almenzo, tagapagsalita ng Anakbayan.

Malinaw na pumapanig ang rehimeng Marcos sa henosidyo ng US at Israel sa pagpapakilos nito sa militar at pambansang rekurso para patahimikin ang kabataan, anito. Ipapanawagan nila sa mayor ng Taguig na si Lani Cayetano at ng Commission on Human Rights na imbestigahan ang isang upisyal ng pulis na nagngangalang Donato Jr (PMAJ 0-27649) na nag-utos na dahasin ang pagkilos.

Nagkaroon ng hiwalay na protesta sa Quezon City ang ibang grupong progresibo at pambansa-demokratiko sa parehong araw.

“Ang nakikita natin ngayon ay mas malala sa Nakba noong 1948,” pahayag ni Liza Maza, pangkalahatang kalihim ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS). “Nakikiisa kami sa mga Palestinian sa kanilang moral, istorikal at makatarungang pakikibaka laban sa Zionistang okupasyon sa kanilang mga lupa, at para sa isang malaya at demokratikong Palestine.

Ayon sa ILPS, nagdadala ng pinsala ang alyansang Zionista-US hindi lamang sa mga Palestino kundi pati sa ibang mamamayan. “Ang mga bala at bombang pumapatay sa mga Palestino ay ginagamit rin laban sa mamamayan sa India at Pilipinas,” anito.

Noong 2024, ang Pilipinas ang pangalawang pinakamalaking tagabili ng mga armas ng Israel, habang ang India ang pinakamalaki. Sa gayon, hindi lamang mga papet ng US sina Marcos at Modi (prime minister ng India) kundi mga tagasuporta rin ng henosidyo sa kanilang patuloy na pagtangkilik sa armas ng estadong Zionista, ayon sa ILPS.

Mula Oktubre 7, 2023 lamang, mahigit 35,000 Palestino na ang pinatay ng Israel sa Gaza, at mahigit 1.9 milyon na ang nawalan ng tirahan at napalayas sa kanilang mga komunidad.

AB: Kabataang Pilipino, nagprotesta sa embahada ng Zionistang Israel laban sa henosidyo nito sa Palestine