Kalbaryo ng Masang Anakpawis, isinagawa ng mga maralita sa Metro Manila

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inilunsad ng mga organisasyon ng masang anakpawis ngayong araw, Marso 26, sa Isetann, Recto Avenue sa lungsod ng Maynila, ang taunang Kalbaryo ng Masang Anakpawis. Kabilang sa mga usaping iniharap ng mga kalahok sa Kalbaryo ang tumitinding krisis sa kabuhayan, reklamasyon sa Manila Bay at demolisyon sa Navotas at pang-reredtag sa mga lider aktibista at kanilang mga komunidad. Dumalo sa programa ang Kadamay, Defend CAMANAVA, Defend Jobs NCR, Gabriela, Anakbayan at marami pang iba. Naroon din ang mga drayber at tsuper na apektado ng jeepney phaseout, at mga lider ng iba’t ibang maralitang komunidad sa Maynila.

“Sa National Capital Region (NCR), ₱610 lamang ang minimum na pasahod kada araw sa mga manggagawa ngunit kulang pa rin ito upang buhayin ang kanilang mga pamilya,” pahayag ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kadamay)- NCR. Dagdag nilang problema ang kontraktwalisasyon, pagbubuwag ng mga unyon, at panggigipit sa mga manggagawa. Sa gitna ng lahat ng ito ang malawakang disempleyo sa pambasang kabisera.

Dagdag dito ang malulubhang epekto ng naglalakihang proyektong imprastruktura at reklamasyon na tumatama sa mga maralitang komunidad sa rehiyon na humahantong sa mararahas na ebiksyon at demolisyon.

“Walang malinaw na plano ang gubyerno hinggil sa pabahay ng mga maralita at dinadala na lamang sila sa malalayong relocation sitesa labas ng Metro Manila na kung saan malalayo sila sa kani-kanilang trabaho at kabuhayan at walang access sa maayos na linya ng kuryente at tubig,” ayon sa Kadamay. Sa gitna ng matinding krisis at disgusto ng mamamayan, militarisasyon ng mga komunidad sa NCR ang naging tugon ng estado. Pinakawalan nito ang Joint Task Force-NCR na nanguna sa pangreredtag, panggigipit at intimidasyon sa mga aktibista at organiasyon sa mga maralitang komunidad. Pinangunahan ito ng 11th at 12th CMO ng AFP.

Binatikos ng Gabriela-NCR ang gubyernong Marcos sa pagpapahirap sa mamamayan. Anito, ginagamit ng mga tauhan ni Marcos “ang kapangyarihan para sa kanilang sariling interes, mas pagpapataba pa ng kanilang bulsa at pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan.”

Ngayong araw din, tumungo sa upisina ng Department of Labor and Employment (DOLE)ang delegasyon ng Kalbaryo ng Masang Anakpawis mula sa Timog Katagalugan. Pagkatapos nito ay tumungo sila sa upisina ng Committee on Higher Education para itambol at labanan ang kolonyal, komersyalisado, at pasistang sistema ng edukasyon sa Pilipinas na siyang kalbaryong pasan ng kabataan. Bago nito, nagtungo rin sila sa upisina ng Department of Environment and Natural Resources.

Inilunsad naman ang Kalbaryo ng Timog Katagalugan kahapon, Marso 24, sa rehiyon. Dala-dala nila ang temang “Wakasan ang Kalbaryo ng Masang Anakpawis ng Timog Katagalugan! Buong-lakas na Tutulan ang Charter Change ng Rehimeng US-Marcos! Isulong ang Tunay na Repormang Agraryo, Nakabubuhay na Sahod, Pambansang Soberanya, at Makatarungang Kapayapaan!”

AB: Kalbaryo ng Masang Anakpawis, isinagawa ng mga maralita sa Metro Manila