Kampanya laban sa gutom at sakit sa Negros, inilunsad

,

Nagsama-sama ang mga manggagawang pangkalusugan at iba pang tagapagtaguyod ng mga karapatan pangkalusugan noong Agosto 12 sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City para ilunsad ang “Lugawan Para sa Negros.” Sa ilalim ng Justice for Negros: Campaign against Hunger and Disease, inilunsad ito para bigyan-pansin ang malalang kalagayan ng kalusugan ng mga bata sa isla.

Alinsunod sa datos ng estado, isa ang Negros sa may pinakamataas na insidente ng malnutrisyon sa mga bata. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute, 40% ng mga batang lima-pababa sa Negros Oriental ay “stunted” o bansot. Ang pagkabansot ay salamin ng matinding malnutrisyon. Mas mataas ito kumpara sa pambansang abereyds na 33.4%.

Noon namang 2019, nagtala ang Negros Occidental ng pinakamataas na bilang ng mga batang namatay dulot ng malnutrisyon sa Western Visayas.

Sa datos ng reaksyunaryong estado, dalawang beses na mas mataas ang tantos ng kahirapan sa Negros na nasa 45%, kumpara sa 21.6% na pambansang abereyds. Dulot itong deka-dekadang kawalan ng lupa ng mga magsasaka, paninikil ng estado at karahasang nagdulot ng walang patid na pamamaslang at iba pang paglabag ng karapatang-tao.

AB: Kampanya laban sa gutom at sakit sa Negros, inilunsad