“Kampanyang tsinelas,” inilunsad sa US

, ,

Tatlong libong tsinelas ang inihanay ng mga tagapagtanggol ng karapatang-tao at aktibista sa US sa harap ng White House sa Washington D. C. noong Nobyembre 20. Anila, ang mga ito ay simbolo ng mga pinatay ni Rodrigo Duterte sa kanyang huwad na gera kontra-droga. Ginawa ang pagkilos matapos pinaunlakan ng International Criminal Court ang hiling ng gubyerno ng Pilipinas na pansamantalang isuspinde ang imbestigasyon sa mga krimen laban sa sangkatauhan ni Duterte.

Ayon sa International Coalition for Human Rights, ang kada pares ng tsinelas ay kumakatawan sa 10 biktima ng pagpaslang sa madugong kampanyang “kontra-droga.” Tinawag nila itong “aksyong tsinelas” t nilahukan ng Malaya Movement at Kabataan Alliance, mga grupo ng Filipino-American .

Hinikayat ng Malaya Movement ang kapwa nila Fil-Am na sulatan ang kani-kanilang mga kinatawan sa kongreso ng US para hikayatin silang kagyat na ipasa ang Philippine Human Rights Act. Liban sa pagpapatigil sa gera kontra-droga, panawagan rin ng grupo ang pagbabasura sa Executive Order 70, Memorandum Order 32 at iba pang patakarang nagpapairal ng de facto na martial law sa Pilipinas.

AB: “Kampanyang tsinelas,” inilunsad sa US