Konstruksyon ng Kaliwa Dam, dapat itigil—mga katutubo

,

Nagprotesta noong Disyembre 29 sa upisina ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) sa Quezon City ang mga katutubo, tagapagtanggol ng kalikasan, at iba pang mga grupong bahagi ng “Network Opposed to Kaliwa, Kanan, & Laiban Dams” para igiit ang kagyat na pagpapatigil sa konstruksyon ng New Centennial Water Source-Kaliwa Dam Project na itinatayo sa mga bahagi ng prubinsya ng Rizal at Quezon.

Kinundena nila ang pagmamaniobra ng MWSS sa pagsasabing may pahintulot na ng mga katutubong Dumagat-Remontado ang konstruksyon ng mapangwasak na Kaliwa Dam.

Inianunsyo ng MWSS noong Disyembre 12 na “kumpleto” na umano ang mga permit nito para magtuluy-tuloy ang pagtatayo ng naturang dam. Ayon sa MWSS, nakipagpirmahan na umano ang mga “katutubong kinatawan” ng Rizal at Quezon para lumarga ang proyekto at wala umanong anomalya sa iba pang aspeto ng itatayong dam.

Liban sa protesta, naglabas din ang Network ng bukas na liham para sa MWSS kung saan tinututulan ang laganap na pribatisasyon ng tubig at kahilingan na magkaroon ng ligtas at makamamayang serbisyo sa tubig na hindi kinakailangang magtayo ng malalaki at mapaminsalang dam katulad ng Kaliwa Dam.

Noong Disyembre 13, umabot na sa 349,064 na organisasyon, institusyon at indibidwal ang pumirma sa isang petisyon laban sa pagtatayo ng dam. Sinimulan ang petisyon noong 2018, sa panahon ng rehimeng US-Duterte.

Pagtutol ng KADUMAGETAN

Sa isang pahayag noong Disyembre 22, muling ipinabatid ng rebolusyonaryong samahan ng mga Dumagat at Remontado na KADUMAGETAN, ang pagtutol nito sa proyektong Kaliwa Dam.

Ayon kay Nicanor ‘Ka Kano’ Nakar, tagapagsalita ng KADUMAGETAN, “kailanman ay hindi sinang-ayunan ng mamamayang Dumagat at Remontado ang proyektong ito lalo pa at buhay na buhay ang mga patotoo ng panganib na hatid nito.”

Nagbabala si Ka Kano sa “mas malaking kalamidad na tiyak na aabutin ng mamamayan, tulad ng siyang naganap noong 2004 nang lamunin ng baha ang mga komunidad, sakahan at kabuhayan ng mamayan sa Hilagang Quezon, sa pagtutuloy ng mapangwasak na proyektong dam na ito.”

Ayon sa kanya, dapat muling pahugusin at padagundungin ang mga protesta laban sa Kaliwa Dam. “Nananawagan kami sa lahat ng katutubong Dumagat at mamamayan na muling bigkisin ang kanilang nagkakaisang pagtutol laban dito at magtanggol para sa karapatan sa lupang ninuno. Tanging sa pagkakaisa at pagsalig sa lahat ng uring inaapi makakamit ang tagumpay,” pahayag pa ni Ka Kano.

AB: Konstruksyon ng Kaliwa Dam, dapat itigil—mga katutubo